13:56 02/08/2016

AAA báo lãi hợp nhất trên 62 tỷ đồng

Hà Anh

Lợi nhuận sau thuế quý 2/2016 của AAA đạt 33,88 tỷ và lũy kế đạt trên 62 tỷ đồng

Biểu đồ giao dịch của cổ phiếu AAA trong thời gian qua - Nguồn: HNX.
Biểu đồ giao dịch của cổ phiếu AAA trong thời gian qua - Nguồn: HNX.
Công ty Cổ phần Nhựa và Môi trường xanh An Phát (mã AAA-HNX) vừa công bố kết quả kinh doanh hợp nhất 6 tháng đầu năm 2016.

Theo đó, doanh thu quý 2/2016 đạt trên 517 tỷ đồng, lũy kế 6 tháng 2016 đạt 941,5 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế quý 2/2016 đạt 33,88 tỷ và lũy kế đạt trên 62 tỷ đồng. Riêng lợi nhuận sau thuế 6 tháng 2016 của công ty mẹ đạt trên 60 tỷ đồng.

Công ty cho biết, lợi nhuận sau thuế quý 2/2016 só sự tăng đột biến so với cùng kỳ năm trước là do công ty đã phục hồi mạnh sau biến động giá dầu cuối năm 2014, giá nguyên vật liệu ổn định.

Ngoài ra, công ty đã nhận được nhiều đơn hàng và doanh thu đã  tăng cao  làm cho lợi nhuận quý 2 này tăng mạnh  so với cùng kỳ năm 2015.

Tính đến ngày 30/6/2016, nguồn vốn đạt 2.142 tỷ đồng - tăng 187 tỷ so với hồi đầu đầu, hàng tồn kho của công ty là 237 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đạt 133,8 tỷ đồng.