16:07 30/04/2021

ABBank tăng vốn lên hơn 9.409 tỷ đồng

Mộc Minh -

Vốn điều lệ của ABBank sẽ tăng từ hơn 5.700 tỷ đồng hiện nay lên hơn 9.409 tỷ đồng vào cuối năm 2021…

Cổ đông của ngân hàng TMCP An Bình (ABBank) đã thông qua nhiều nội dung quan trọng tại ĐHCĐ thường niên 2021, trong đó, ngân hàng này sẽ có lộ trình tăng vốn điều lệ lên hơn 9.409 tỷ đồng vào cuối năm nay.

Theo đó, vốn điều lệ của ABBank sẽ tăng từ hơn 5.700 tỷ đồng hiện nay lên hơn 9.409 tỷ đồng vào cuối năm 2021. Số vốn tăng thêm này sẽ được sử dụng nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển kinh doanh của ngân hàng trong giai đoạn 2021-2025, đặc biệt là phát triển kênh kinh doanh trên nền tảng số, cũng như đảm bảo tuân thủ mức đủ vốn nội bộ theo Thông tư 13/2018/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước ngày 18/05/2018.

Kế hoạch kinh doanh năm nay, ABBank dự kiến lợi nhuận trước thuế đạt 1.973 tỷ đồng, tăng 44% so với thực hiện năm 2020.

Tổng tài sản đạt 120.217 tỷ đồng, tăng 3% so với năm 2020. Tỷ suất ROE (lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu) ở mức 16,9%,  ROA (lợi nhuận trên tổng tài sản) là 1,3%, kiểm soát tỷ lệ nợ xấu ở mức dưới 3% trên tổng dư nợ.

Cũng tại đại hội, ABBank xác định trong 5 năm tới (2021-2025) sẽ nằm trong Top 8 ngân hàng tư nhân có ROE tốt nhất, tập khách hàng của ABBank sẽ có khoảng 2 triệu khách hàng hoạt động, thu từ hoạt động dịch vụ chiếm 20% trở lên, thu từ hoạt động mảng khách hàng cá nhân chiếm từ 70% trở lên...