16:50 01/06/2021

ACB chốt ngày thanh toán cổ tức năm 2020, tỷ lệ 25% bằng cổ phiếu

Hà Anh -

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam Chi nhánh tại TP. Hồ Chí Minh (CNVSD) vừa thông báo về ngày đăng ký cuối cùng của Ngân hàng TMCP Á Châu (mã ACB-HOSE).

Tính đến ngày 31/3/2021, tổng tài sản của ACB đạt khoảng 449.500 tỷ đồng, tăng 5.000 tỷ đồng so với ngày đầu năm.
Tính đến ngày 31/3/2021, tổng tài sản của ACB đạt khoảng 449.500 tỷ đồng, tăng 5.000 tỷ đồng so với ngày đầu năm.

Theo đó, ACB sẽ phát hành hơn 540 triệu cổ phiếu để trả cổ tức năm 2020 với tỷ lệ 25% (100 cổ phiếu được nhận 25 cổ phiếu mới) và ngày đăng ký cuối cùng là ngày 11/6/2021.

Trước đó, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã chấp thuận cho ACB tăng vốn điều lệ tối đa thêm gần 5.404 tỷ đồng từ mức vốn điều lệ hơn 21.615 tỷ đồng bằng hình thức phát hành cổ phiếu để trả cổ tức. Sau khi phát hành, tổng vốn điều lệ của ACB sẽ tăng lên hơn 27.000 tỷ đồng.

ACB cho biết, việc tăng vốn nhằm bổ sung nguồn vốn trung, dài hạn cho các hoạt động cấp tín dụng, đầu tư trái phiếu chính phủ của ACB...

Được biết, sau khi hoàn tất việc tăng vốn thì Dragon Financial Holdings Limited vẫn là cổ đông lớn duy nhất của ACB với tỷ lệ sở hữu 6,92%. Hiện room ngoại của ngân hàng này đã được lấp kín ở mức tối đa là 30% theo quy định của pháp luật.

Danh sách cổ đông nước ngoài của ACB hiện tại và dự kiến sau khi tăng vốn.
Danh sách cổ đông nước ngoài của ACB hiện tại và dự kiến sau khi tăng vốn.

Kết thúc quý 1/2021, thu nhập lãi thuần của ACB đạt gần 4.640 tỷ đồng, tăng 1.221 tỷ đồng so với cùng kỳ, lợi nhuận trước thuế đạt hơn 3.104 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 2.483 tỷ đồng, tăng lần lượt 61% và 62% so với cùng kỳ. EPS quý 1/2021 đạt 1.149 đồng, cùng kỳ chỉ đạt 713 đồng.

Tính đến ngày 31/3/2021, tổng tài sản của ACB đạt khoảng 449.500 tỷ đồng, tăng 5.000 tỷ đồng so với ngày đầu năm - trong đó, cho vay khách hàng tăng nhẹ từ 308,5 tỷ lên 320.755 tỷ đồng, tiền gửi của khách hàng giảm nhẹ từ 353.195 tỷ xuống 352.217 tỷ đồng và vốn chủ sở hữu ghi nhận tăng từ 35.448 tỷ lên gần 37.930 tỷ. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tăng mạnh từ 7.819 tỷ đồng lên 10.302 tỷ đồng.

Tỷ lệ nợ xấu cuối kỳ tăng 12.640 tỷ đồng từ gần 308.829 tỷ hồi cuối năm lên gần 312.469 tỷ đồng - trong đó, tổng giá trị nợ nhóm 3-5 là 2.954 tỷ đồng và riêng giá trị nợ có khả năng mất vốn là 1.858 tỷ đồng, tăng hơn 640 tỷ so với hồi cuối năm.

Theo giải trình từ phía ngân hàng, lợi nhuận quý 1/2021 tăng 946 tỷ đồng so với cùng kỳ là do thu nhập lãi thuần tăng 1.220 tỷ đồng và chi phí hoạt động lại giảm hơn 395 tỷ đồng so với quý 1/2020.

Năm 2021, ACB dự kiến doanh thu đạt 10.602 tỷ đồng và lãi sau thuế đạt gần 8.482 tỷ đồng.

Đóng cửa phiên giao dịch 31/5/2021, giá cổ phiếu ACB đứng ở mức 41.400 đồng/cổ phiếu, tăng 45% so với đầu năm (28.650 đồng/cổ phiếu, chốt phiên ngày 4/1/2021).