16:42 18/08/2022

ADB hỗ trợ tỉnh Thừa Thiên Huế đẩy mạnh phát triển kinh tế số

Ngọc Hân

ADB hỗ trợ tỉnh Thừa Thiên Huế đạt được các mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội giai đoạn 2021-2025, thích nghi với thay đổi được thúc đẩy bởi cuộc cách mạng công nghệ 4.0...

Toàn cảnh lễ ký kết giữa tỉnh Thừa Thiên Huế và ADB
Toàn cảnh lễ ký kết giữa tỉnh Thừa Thiên Huế và ADB

Vừa qua, tại trụ sở UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đã diễn ra lễ ký kết Bản ghi nhớ giữ ADB và UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược vì sự phát triển kinh tế bền vững và bao trùm của địa phương này.

Bản thoả thuận mang tính định hướng hợp tác khung giữa 2 tổ chức: Ủy ban Nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế và ADB, nhằm hỗ trợ tỉnh đạt được các mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội giai đoạn 2021-2025, thích nghi với thay đổi được thúc đẩy bởi cuộc cách mạng công nghệ 4.0 nhằm giải quyết các thách thức của nền kinh tế bằng công nghệ số, đẩy mạnh phát triển kinh tế số, xã hội số.

Nội dung chính bản ghi nhớ gồm: Các nguyên tắc định hướng hợp tác; mục tiêu và các lĩnh vực hợp tác, bao gồm hoạt động hợp tác chiến lược chung như: thiết lập nền tảng đối thoại chiến lược; xây dựng kế hoạch hành động chung chuẩn bị dự án; chia sẻ kiến thức, ý tưởng và các bài học kinh nghiệm; cùng tham gia đối thoại với các bên có liên quan và các bên có quan tâm trong các hoạt động mà biên bản ghi nhớ đã đề cập.

Các hoạt động hợp tác cụ thể trong bản ghi nhớ bao gồm 4 hoạt động hỗ trợ của ADB cho tỉnh Thừa Thiên Huế.

Thứ nhất, tham vấn định kỳ trong khuôn khổ Chương trình Quốc gia giữa Bộ Kế hoạch Đầu tư, Bộ Tài chính và bộ ngành liên quan.

Thứ hai, thực hiện hiệu quả của các dự án sử dụng nguồn vốn của ADB đang được triển khai trên địa bàn tỉnh.

Thứ ba, xác định các dự án tiềm năng về hạ tầng giao thông đô thị, thích ứng biến đổi khí hậu, góp phần tiếp tục cải thiện điều kiện sống, thúc đẩy tăng trưởng các-bon thấp và nâng cao khả năng chống chịu với biến đổi khí hậu của Huế.

Thứ tư, thúc đẩy sự phát triển của khu vực tư nhân và xã hội hoá trong phát triển kinh tế-xã hội tỉnh Thừa Thiên Huế.

Thừa Thiên Huế là một trong năm tỉnh thuộc vùng tinh tế trọng điểm miền Trung, là trung tâm giáo dục đào tạo đa ngành và đa lĩnh vực chất lượng cao, trung tâm y tế chuyên sâu của miền Trung và Việt Nam. Nghị quyết 54 của Bộ Chính trị ngày 10/12/2019 xác định đến năm 2025, tỉnh Thừa Thiên Huế trở thành thành phố trực thuộc Trung ương trên nền tảng bảo tồn và phát huy giá trị di sản cố đô và bản sắc văn hóa Huế, với đặc trưng văn hóa, di sản, sinh thái, cảnh quan, thân thiện với môi trường.