11:00 15/07/2021

Agribank chào bán 247.500 cổphiếu PVcombank với giá 11.666 đồng

Hà Anh -

Agribank vừa thông báo chào bán cạnh tranh 247.500 cổ phần tại Ngân hàng Đại chúng Việt Nam (PVcombank)...

Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) vừa thông báo chào bán cạnh tranh 247.500 cổ phiếu tại Ngân hàng Đại chúng Việt Nam (PVcombank).

Đây là số cổ phiếu PVcombank chào bán là cổ phần phổ thông tự do chuyển nhượng.

Với mức giá khởi điểm 11.666 đồng/cổ phiếu, ước tính, Agribank sẽ thu về tối thiểu 2,8 tỷ đồng nếu chào bán thành công.

Thời gian phát đơn, đăng ký và nộp tiền đặt cọc và nộp phiếu tham dự chào bán là từ 12/7 đến 30/7. Ngày chính thức chào bán là 2/8, tại Công ty cổ phần Chứng khoán Agribank.

Theo công bố, PVcomBank có cổ đông lớn là Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (chiếm 52%) và cổ đông chiến lược Morgan Stanley (6,7%).

Năm 2021, PVcomBank đặt mục tiêu doanh thu hợp nhất đạt 12.943 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế hợp nhất 86,6 tỷ đồng, tổng tài sản đạt 190.000 tỷ đồng, doanh thu ngân hàng mẹ 12.565 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế ngân hàng mẹ 80 tỷ đồng…