11:14 28/07/2010

Bãi nhiệm chức danh Chủ tịch tỉnh của ông Nguyễn Trường Tô

Nguyễn Vũ

Hội đồng Nhân dân tỉnh Hà Giang sáng nay đã biểu quyết bãi nhiệm chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh đối với ông Nguyễn Trường Tô

Ông Nguyễn Trường Tô - Ảnh: Tuổi Trẻ.
Ông Nguyễn Trường Tô - Ảnh: Tuổi Trẻ.
Hội đồng Nhân dân tỉnh Hà Giang sáng nay đã biểu quyết bãi nhiệm chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh đối với ông Nguyễn Trường Tô.

Theo nguồn tin từ TTXVN, sáng 28/7, kỳ họp bất thường Hội đồng Nhân dân tỉnh Hà Giang có 39/46 đại biểu tham dự, ông Nguyễn Trường Tô xin vắng mặt vì lý do sức khoẻ.

Tại đây, Hội đồng Nhân dân tỉnh Hà Giang đã xem xét hai tờ trình của Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh về việc bãi nhiệm chức danh Chủ tịch UBND tỉnh khoá XV và bãi nhiệm đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh khoá XV đối với ông Nguyên Trường Tô. Sau khi nghe tờ trình, các đại biểu dự kỳ họp đã thảo luận và biểu quyết bằng hình thức bỏ phiếu kín, Hội đồng Nhân dân bãi nhiệm chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh của ông Tô với tỉ lệ 35/39 phiếu tán thành.

Hội đồng Nhân dân tỉnh Hà Giang cũng đã biểu quyết bãi nhiệm đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh đối với ông Nguyễn Trường Tô với tỷ lệ 36/39 phiếu tán thành. Cả hai nghị quyết đều nêu lý do bãi nhiệm là “do vi phạm kỷ luật” và có hiệu lực ngay.

Trước đó, vào sáng 25/7, Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Hà Giang đã họp bất thường với thành phần mở rộng để nghe thông báo về quyết định thi hành kỷ luật Đảng và chính quyền đối với ông Nguyễn Trường Tô.

Theo Quyết định số 1718-QĐNS/TW ngày 19/7/2010 của Ban Bí thư, ông Nguyễn Trường Tô bị khai trừ ra khỏi Đảng do đã thiếu gương mẫu trong sinh hoạt, sống buông thả, quan hệ không lành mạnh với gái mại dâm, vi phạm tư cách đảng viên, cấp ủy viên, ảnh hưởng xấu đến hình ảnh người cán bộ lãnh đạo, gây bất bình trong Đảng và xã hội, khi kiểm điểm thiếu thành khẩn. Vi phạm của ông Nguyễn Trường Tô là rất nghiêm trọng.

Ngày 5/7, tại thông báo về kỳ họp thứ 32 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, những vi phạm của ông Tô đã được Ủy ban kết luận là "sống buông thả, quan hệ không lành mạnh, vi phạm nghiêm trọng tư cách cấp ủy viên, đảng viên, gây ảnh hưởng xấu tới hình ảnh người cán bộ lãnh đạo, gây dư luận bất bình trong đảng và xã hội...".

Uỷ ban Kiểm tra Trung ương đã đề nghị Ban Bí thư thi hành kỷ luật ông Nguyễn Trường Tô bằng hình thức cách hết các chức vụ trong Đảng và đề nghị cấp có thẩm quyền bãi nhiệm đại biểu Hội đồng Nhân dân và cách chức Chủ tịch UBND tỉnh Hà Giang.

Ngày 21/7, Thủ tướng Chính phủ đã có quyết định đình chỉ chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Hà Giang đối với ông Nguyễn Trường Tô. Ngày 25/7, Bộ trưởng - Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc cho biết, ông đã ký văn bản số 5135/VPCP - TCCV gửi Hội đồng Nhân dân tỉnh Hà Giang truyền đạt ý kiến của Thủ tướng, yêu cầu Hội đồng Nhân dân tỉnh Hà Giang bãi nhiệm đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh và chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Hà Giang đối với ông Nguyễn Trường Tô để Thủ tướng xem xét, xử lý theo quy định.

Ông Hoàng Đình Châm, Phó chủ tịch thường trực UBND tỉnh được giao quyền lãnh đạo UBND tỉnh Hà Giang.