11:03 02/09/2018

Bán chui cổ phiếu, quỹ ngoại và Chủ tịch YEG cùng bị xử phạt

Hà Anh

Ủy ban Chứng khoán đã có quyết định xử phạt đối với DFJ Vinacapital Venture Investment Ltd và ông Nguyễn Ảnh Nhượng Tống - Chủ tịch Hội đồng quản trị YEG

Cổ phiếu YEG niêm yết chính thức trên HOSE vào ngày 26/6 với giá 250.000 đồng/cổ phiếu và lập kỷ lục ở mức 343.000 đồng/cổ phiếu.
Cổ phiếu YEG niêm yết chính thức trên HOSE vào ngày 26/6 với giá 250.000 đồng/cổ phiếu và lập kỷ lục ở mức 343.000 đồng/cổ phiếu.

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã có quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với DFJ Vinacapital Venture Investment Ltd và ông Nguyễn Ảnh Nhượng Tống - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn Yeah1 (mã YEG-HOSE).

Cụ thể: DFJ Vinacapital Venture Investment Ltd bị phạt 130 triệu đồng do không báo cáo về việc dự kiến giao dịch.

Cụ thể: ngày 18/5/2018, DFJ Vinacapital Venture Investment Ltd - tổ chức có liên quan với ông Hoàng Đức Trung, Giám đốc của DFJ Vinacapital Venture Investment Ltd, đồng thời là Thành viên Hội đồng quản trị của Tập đoàn Yeah1 đã chuyển nhượng 7.820.000 cổ phiếu YEG nhưng không báo cáo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc dự kiến giao dịch.

Đồng thời, phạt 65 triệu đồng đối với ông Nguyễn Ảnh Nhượng Tống do không báo cáo về việc dự kiến giao dịch. Ngày 18/5/2018, ông Nguyễn Ảnh Nhượng Tống - Chủ tịch Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Tập đoàn Yeah1 đã nhận chuyển nhượng 7.820.000 cổ phiếu YEG;

Đồng thời, cùng ngày, ông Tống đã chuyển nhượng 7.820.000 cổ phiếu YEG nêu trên nhưng không báo cáo Ủy ban Chứng khoán về việc dự kiến giao dịch.