21:29 24/08/2021

Báo cáo không đúng hạn, nhiều lãnh đạo và cổ đông lớn bị phạt tiền

Hà Anh -

SSC đã ban hành một loạt quyết định về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với một loạt nhà đầu tư cá nhân, người có liên quan đến Tổng giám đốc VIB, Kế toán trưởng HMS do báo cáo không đúng hạn...

Ảnh minh hoạ.
Ảnh minh hoạ.

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (SSC) đã ban hành một loạt quyết định về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với một loạt nhà đầu tư cá nhân là cổ đông lớn NED, người có liên quan đến Tổng giám đốc VIB, Kế toán trưởng HMS do báo cáo không đúng hạn.

Cụ thể: ông Trịnh Kiên bị phạt 25 triệu đồng do công bố thông tin không đúng thời hạn khi sở hữu từ 5% trở lên số cổ phiếu có quyền biểu quyết của một công ty đại chúng.

Nguyên nhân là do ông Trịnh Kiên đã thực hiện mua 2.500 cổ phiếu của Công ty cổ phần Bất động sản Du lịch Ninh Vân Bay (mã NVT-HOSE) ngày 19/2/2021 làm tăng số lượng cổ phiếu sở hữu từ 4.523.000 cổ phiếu (4,99%) lên 4.525.500 cổ phiếu (5%) có quyền biểu quyết và trở thành cổ đông lớn của NVT nhưng đến ngày 21/5/2021 mới công bố thông tin và báo cáo HOSE.

Tương tự, ông Trần Quốc Phát, người có liên quan đến ông Trần Đức Hậu, Trưởng Ban kiểm soát Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện Tây Bắc (mã NED-UpCoM) bị phạt 12,5 triệu đồng do báo cáo không đúng thời hạn về kết quả thực hiện giao dịch.

Cụ thể: ông Trần Quốc Phát đăng ký bán 49.700 cổ phiếu NED từ ngày 18/9/2020 đến ngày 16/10/2020, và đã thực hiện bán 49.700 cổ phiếu NED từ ngày 18/9/2020 đến ngày 24/9/2020. Ngày 13/10/2020, HNX nhận được báo cáo kết quả giao dịch của ông Trần Quốc Phát.

Tiếp theo, ông Nguyễn Quốc Nghị, người có liên quan với ông Hàn Ngọc Vũ, Thành viên Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc Ngân hàng Thương mại cổ phần Quốc tế Việt Nam (mã VIB-HOSE) bị phạt 70 triệu đồng do không công bố thông tin về việc dự kiến giao dịch.

Cụ thể: ông Nguyễn Quốc Nghị đã bán 250.000 cổ phiếu VIB (tương ứng 2.500.000.000 đồng mệnh giá cổ phiếu VIB) nhưng không công bố thông tin về việc dự kiến giao dịch.

Cuối cùng, bà Trần Thị Hoa (Hà Nội), thành viên Hội đồng quản trị kiêm Kế toán trưởng Công ty cổ phần Xây dựng bảo tàng Hồ Chí Minh (mã HMS-UpCoM) bị phạt 20 triệu đồng do báo cáo không đúng thời hạn về lý do không thực hiện được giao dịch.

Cụ thể, bà Hoa đăng ký bán 73.689 cổ phiếu HMS từ ngày 15/12/2017 đến ngày 12/01/2018 và đã không thực hiện được giao dịch trong thời gian trên. Tuy nhiên, đến ngày 22/01/2018, HNX mới nhận được báo cáo và giải trình về nguyên nhân không thực hiện được giao dịch của bà Trần Thị Hoa.