06:00 17/07/2021

Bảo hiểm vẫn tăng trưởng ở mức hai con số trong mùa đại dịch

Ánh Tuyết

Nửa đầu năm 2021, trong khi nhiều ngành nghề khốn khó vật lộn trong đại dịch thì doanh thu phí bảo hiểm vẫn tăng 16,2% và tái đầu tư trở lại nền kinh tế 520,5 nghìn tỷ đồng, tăng 25,8%...

Dòng tiền của các doanh nghiệp vẫn ổn định dù diễn biến đại dịch phức tạp
Dòng tiền của các doanh nghiệp vẫn ổn định dù diễn biến đại dịch phức tạp

Theo báo cáo của Bộ Tài chính, tiếp nối đà tăng trưởng khả quan của năm 2020, trong 6 tháng đầu năm 2021, thị trường bảo hiểm duy trì mạch tăng trưởng ấn tượng. 

 
Hoạt động tài chính được các doanh nghiệp bảo hiểm đặc biệt quan tâm, với danh mục đầu tư được đa dạng hoá. Các doanh nghiệp bảo hiểm tích cực tái đầu tư trở lại nền kinh tế, ước đạt 520,5 nghìn tỷ đồng, tăng 25,8% so với cùng kỳ năm 2020, đóng góp vào sự phát triển của nền kinh tế.

Cụ thể, tổng doanh thu phí bảo hiểm đạt 96,8 nghìn tỷ đồng, tăng 16,2% so với cùng kỳ năm 2020. Tổng tài sản toàn thị trường bảo hiểm ước đạt 633,8 nghìn tỷ đồng, tăng 22,7% so với cùng kỳ năm 2020.

Đến hết tháng 6/2021, thị trường bảo hiểm có 73 doanh nghiệp kinh doanh bảo hiểm. Trong đó, có 31 doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ, 19 doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ, 2 doanh nghiệp tái bảo hiểm, 21 doanh nghiệp môi giới bảo hiểm và 1 chi nhánh doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ nước ngoài.

Trong đó, có nhiều doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ làm ăn khấm khá, đơn cử như Công ty Bảo hiểm PVI, đạt tổng doanh thu 6 tháng đầu năm ước 5.329 tỷ đồng, hoàn thành 112% kế hoạch 6 tháng và 55,6% kế hoạch năm. Lợi nhuận trước thuế ước đạt 359 tỷ đồng, hoàn thành 126,3% kế hoạch 6 tháng và 55,6% kế hoạch năm.

Tuy nhiên, theo Công ty Cổ phần Báo cáo Đánh giá Việt Nam (Vietnam Report), kể từ khi Việt Nam bước vào giai đoạn bùng phát dịch thứ tư liên quan đến biến chủng của virus với những diễn biến phức tạp và khó lường, các doanh nghiệp trong ngành trở nên thận trọng hơn về triển vọng kinh doanh những tháng cuối năm.

Chỉ có khoảng 52,9% doanh nghiệp bảo hiểm tỏ ra lạc quan với kết quả kinh doanh 6 tháng cuối năm 2021, giảm đáng kể so với mức 90,5% của năm ngoái. Mặt khác, tỷ lệ doanh nghiệp bảo hiểm cho rằng kinh doanh khó khăn hơn tăng mạnh từ 4,8% lên 35,3%. Mặc dù đã có vaccine phòng ngừa Covid-19 nhưng các doanh nghiệp cho rằng, thử thách phía trước vẫn rất khó lường nên khó có thể đưa ra dự báo cụ thể về mức tăng trưởng năm 2021 của ngành nói chung.

Thời gian qua, Bộ Tài chính tiếp tục tập trung chỉ đạo xây dựng và hoàn thiện khung khổ pháp lý trong lĩnh vực bảo hiểm. Đáng chú ý, Luật Kinh doanh bảo hiểm (sửa đổi) đang được lấy ý kiến rộng rãi; dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 23/2018/NĐ-CP ngày 23/02/2018 quy định về bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc.

Cùng với các chính sách trên, Bộ Tài chính đã chỉ đạo xây dựng và hoàn thiện dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 119/2015/NĐ-CP ngày 13/5/2015 quy định bảo hiểm bắt buộc trong hoạt động đầu tư xây dựng; đề án bảo hiểm tài sản công.