23:37 29/10/2020

Bầu Đức đã mua 50 triệu cổ phiếu HAG

Hà Anh

Hiện, ông Đoàn Nguyên Đức đang nắm giữ gần 377 triệu cổ phiếu, chiếm 40,62% vốn tại Hoàng Anh Gia Lai

Ông Đoàn Nguyên Đức.
Ông Đoàn Nguyên Đức.

Ngày 29/10/2020, ông Đoàn Nguyên Đức - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai (HAG) đã hoàn tất mua 50 triệu cổ phiếu HAG. 

Giao dịch thực hiện thông qua thoả thuận. Qua đó, ông Đức hiện đã tăng sở hữu tại HAG lên 40,62% vốn, tương đương gần 377 triệu cổ phần.

Được biết trong phiên 29/10 có 64,1 triệu cổ phiếu HAG được thỏa thuận với tổng trị giá 307,6 tỷ đồng, tương ứng giá thỏa thuận 4.800 đồng/cổ phiếu cao hơn thị giá hiện tại là 4.450 đồng/cổ phiếu.

Trước đó, vào ngày 31/08/2020, HOSE đã nhận được Báo cáo tài chính hợp nhất soát xét bán niên năm 2020 của HAG. Theo Báo cáo tài chính, lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ 6 tháng năm 2020 là 107,38 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế chưa phân phối là 397,48 tỷ đồng.

Tuy nhiên, công ty kiểm toán tiếp tục đưa ra ý kiến kiểm toán ngoại trừ liên quan đến các khoản phải thu ngắn hạn và dài hạn (tồn tại từ Báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán năm 2017, 2018, 2019. Báo cáo tài chính còn có ý kiến kiểm toán nhấn mạnh liên quan đến việc khoản nợ ngắn hạn của Tập đoàn tại ngày 30/06/2020 đã vượt quá tài sản ngắn hạn với số tiền là 1.372.377.031 ngàn VND, cho thấy sự tồn tại của yếu tố không chắc chắn trọng yếu có thể dẫn tới nghi ngờ đáng kể về khả năng hoạt động liên tục của tập đoàn.

Như vậy, căn cứ theo Báo cáo tài chính hợp nhất soát xét bán niên năm 2020 của Công ty tồn tại ý kiến kiểm toán ngoại trừ trọng yếu, Công ty chưa khắc phục được nguyên nhân dẫn đến việc cổ phiếu bị đưa vào diện cảnh báo.

HOSE tiếp tục duy trì diện cảnh báo đối với cổ phiếu HAG theo Quyết định số 149/QĐ-SGDHCM ngày 26/04/2018 và sẽ xem xét hướng xử lý tiếp theo đối với cổ phiếu HAG sau khi có Báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán năm 2020 của công ty.