13:55 21/01/2016

Bầu Trung ương khóa mới: Quyết định cao nhất là của Đại hội

Nguyên Vũ

“Nhưng cuối cùng, để đồng chí đó rút hay không rút, là do Đại hội quyết định”

Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Bắc Son.
Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Bắc Son.
“Các đồng chí là cấp ủy viên mà không được cấp ủy giới thiệu thì không được ứng cử và không được nhận đề cử. Nhưng đã ra Đại hội, thì Đại hội có quyền quyết định cao nhất”, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Bắc Son trao đổi với báo chí về quy chế bầu cử của Đại hội 12, sáng 21/1.

Ông khẳng định, điều đó thể hiện dân chủ nhưng vẫn thực hiện theo các quy định của Đảng, bảo đảm dân chủ, tập trung.

Quyền quyết định cao nhất

Bộ trưởng có thể nói rõ hơn về quy chế bầu cử tại Đại hội lần này?


Theo quy chế bầu cử, ủy viên Ban Chấp hành nhiệm kỳ cũ mà không được Ban Chấp hành nhiệm kỳ cũ giới thiệu thì không được ứng cử.

Còn nếu được Đại hội đề cử thì đồng chí đó phải xin rút, do quy định là không được ứng cử và không được nhận đề cử. Nhưng cuối cùng, quyền quyết định cao nhất vẫn là của Đại hội.

Ví dụ đồng chí A là ủy viên Ban Chấp hành khóa cũ không được Ban Chấp hành khóa cũ giới thiệu để trình Đại hội, tức là không có trong danh sách giới thiệu, mà được Đại hội giới thiệu thì đương nhiên đồng chí đó sẽ xin rút, vì đồng chí đó là ủy viên Ban Chấp hành cũ, phải chấp hành nghị quyết, quyết định của Ban Chấp hành cũ và chấp hành quy chế bầu cử vừa được thông qua, đương nhiên phải rút.

Nhưng cuối cùng, để đồng chí đó rút hay không rút, là do Đại hội quyết định.

Như thế là bảo đảm dân chủ nhất, chúng ta vừa có điều kiện thực hiện tất cả những quy định, quy chế của Đảng, điều lệ Đảng, các quy định của Ban Chấp hành Trung ương và của Đại hội, các quy định chung, mà mọi đảng viên phải theo, đặc biệt là các ủy viên Trung ương, các đại biểu dự Đại hội.

Thưa ông, có nhiều đảng viên lão thành cho rằng để xây dựng Đảng tốt hơn thì phải có cơ chế kiểm soát quyền lực, ông bình luận gì về điều này?


Đảng Cộng sản Việt Nam hoạt động theo Hiến pháp và pháp luật, thực hiện theo điều lệ của Đảng, trong đó xác định rõ mục tiêu phấn đấu của Đảng là vì lợi ích của nhân dân, chịu sự kiểm soát của Nhà nước và của nhân dân, tức kiểm soát về quyền lực, trong đó có quyền lực của Đảng.

Nội hàm các báo cáo chính trị của Đảng đều nhấn mạnh vấn đề này.

Đảng lãnh đạo đất nước, xã hội, nhưng ngược lại Đảng cũng phải làm sao phục vụ, phục tùng lợi ích của nhân dân, vì nhân dân. Mệnh lệnh của nhân dân là cao nhất, và nhân dân sẽ giám sát hoạt động của Đảng.

Thông tin xấu độc sẽ không có đất sống


Nhân dân có thể tham gia giám sát, nhưng cần cụ thể hóa cơ chế chính sách, giám sát như thế nào, thưa ông?


Có rất nhiều cơ chế người dân có quyền giám sát, phương châm của chúng ta vẫn là dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra. Chúng ta đưa ra khá đầy đủ các cơ chế, giám sát, chỉ có đâu đó chưa làm tốt thôi.

Hy vọng sau Đại hội, công tác phổ biến quán triệt các cương lĩnh, đường lối của Đảng được đẩy mạnh hơn nữa, trong đó cơ chế giám sát thực hiện tốt hơn.

Trước Đại hội Đảng, có nhiều thông tin được cho là xuyên tạc về một số vấn đề liên quan đến Đại hội Đảng, bên cạnh việc phản bác thông tin đó cũng có ý kiến cho rằng cần công khai, minh bạch hơn nữa, đưa thông tin kịp thời hơn nữa, thì sẽ giảm bớt thông tin như vậy?

Không phải kỳ Đại hội này mà tất cả các kỳ đại hội cũng như các hoạt động chính trị lớn của đất nước, trong khi nhân dân, cả nước đồng tình, hưởng ứng, ủng hộ góp phần cho thành công của Đại hội, thì không tránh khỏi những hoạt động của các thế lực thù địch gia tăng chống phá.

Đại hội Đảng là sự kiện chính trị rất quan trọng của nước ta. Vừa qua có một số trang mạng hoạt động sai trái, kích động chia rẽ nội bộ ta, thực hiện ý đồ phá hoại sự lãnh đạo của Đảng, chia rẽ lòng tin của nhân dân với Đảng.

Các cơ quan thông tấn báo chí ta đã kịp thời có những tiếng nói đanh thép, phản bác những luận điệu sai trái đó.

Báo chí dịp này cần tuyên truyền mạnh mẽ hơn nữa, chúng ta không những tuyên truyền đường lối chính sách của Đảng mà cũng phải có trách nhiệm, lập luận để đấu tranh chống lại các luận điệu sai trái của các thế lực thù địch.

Các cơ quan Nhà nước cũng phải thực hiện nghiêm chỉnh, tốt hơn nữa Quy chế 25 cung cấp thông tin và người phát ngôn, kịp thời cung cấp thông tin chính thống. Thông tin xấu độc sẽ không có đất sống.