12:53 28/07/2022

Bị xử phạt 210 triệu đồng, OCH nói gì?

Thuỷ Tiên -

Theo đại diện OCH, việc chậm nộp báo cáo tài chính và sự sai số liệu chủ yếu do báo cáo tài chính được lập bởi ban lãnh đạo cũ không phản ánh chính xác tình hình công ty...

Như VnEconomy đã đưa, ngày 26/7/2022, Công ty Cổ phần One Capital Hospitality (mã chứng khoán: OCH) nhận được văn bản của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán với tổng số tiền 210 triệu đồng.

Trong đó, OCH bị phạt 60 triệu đồng do công bố thông tin không đúng thời hạn theo quy định pháp luật. Cụ thể, OCH công bố thông tin không đúng thời hạn trên hệ thống công bố thông tin của Uỷ ban Chứng khoán và Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội đối với báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021.

Đồng thời, công ty này cũng bị phạt tiếp 150 triệu đồng do công ty công bố thông tin sai lệch về lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp đối với báo cáo tài chính quý 4/2021 (trước kiểm toán).

Chia sẻ về các quyết định xử phạt trên, ban lãnh đạo OCH cho biết, việc chậm công bố thông tin báo cáo tài chính kiểm toán 2021 chủ yếu là do Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 27/4/2022, các cổ đông đã không đồng ý thông qua báo cáo tài chính đã lập, đồng thời yêu cầu rà soát, kiểm toán lại toàn bộ số liệu sổ sách.

Thực tế, Ban điều hành mới của OCH cũng nhận thấy các số liệu báo cáo tài chính năm 2021 đã không phản ánh chính xác, minh bạch và thông tin trung thực tới các cổ đông. Vì vậy, OCH đã phối hợp với Ban kiểm soát, Ban kiểm toán nội bộ, Ban tố tụng và đơn vị kiểm toán để thực hiện rà soát và kiểm toán lại toàn bộ số liệu.

Theo số liệu được lập và phê duyệt cũ, công ty mẹ OCH có lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2021 là 5,7 tỷ đồng và hợp nhất lỗ 76,8 tỷ đồng. Sau khi rà soát lại, số lỗ tại công ty mẹ năm 2021 lỗ tới 387,8 tỷ đồng và lỗ 467,5 tỷ đồng hợp nhất.

Ngoài ra, trước khi đến thời hạn công bố báo cáo tài chính kiểm toán 2021, OCH đã chủ động gửi trước văn bản báo cáo, giải trình và xin gia hạn thời gian công bố báo cáo tài chính kiểm toán 2021 đến ngày 30/6/2022 tới Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước và Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội, cũng như công bố thông tin để các cơ quan chức năng và cổ đông biết rõ về các nội dung nói trên.

Đến ngày 10/6/2021, sớm hơn 20 ngày so với kế hoạch ban đầu, ngay khi báo cáo tài chính kiểm toán 2021 được phát hành, OCH đã lập tức thực hiện công bố thông tin trên hệ thống của HNX và Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước cũng như trên Website công ty.

Các số liệu của OCH tại báo cáo tài chính kiểm toán 2021 đã được hạch toán đầy đủ và được đơn vị kiểm toán có ý kiến chấp nhận toàn phần. Việc này cũng lý giải vì sao có sự chênh lệch về số liệu trước và sau kiểm toán.

Hiện tại, Ban điều hành OCH cho biết vẫn tiếp tục rà soát lại các số liệu trong năm 2022, lên phương án để cơ cấu lại các tài sản, huy động thêm nguồn vốn phù hợp với định hướng kinh doanh đồng thời tích cực thu hồi tài sản, thu hồi công nợ chưa thu hồi được. Năm 2022, OCH dự kiến tổng doanh thu năm 2022 đạt gần 1.000 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt 54 tỷ đồng.