13:51 14/07/2022

Bình Định chống thất thu thuế trong kinh doanh bất động sản

Thanh Xuân -

Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định vừa ban hành Chỉ thị 07/CT-UBND về tăng cường công tác quản lý thuế đối với hoạt động kinh doanh bất động sản trên địa bàn tỉnh…

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý thuế đối với hoạt động kinh doanh bất động sản theo hướng bao quát hết nguồn thu, chống thất thu và tăng cường sự phối hợp giữa các ngành, các địa phương, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành, đơn vị thuộc tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố; UBND các xã, phường, thị trấn theo chức năng nhiệm vụ được giao, tăng cường phối hợp, trao đổi và cung cấp thông tin cho cơ quan Thuế để quản lý thuế, chống thất thu thuế đối với hoạt động kinh doanh bất động sản.

Ngoài ra, phối hợp thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động các tổ chức và người dân kê khai trung thực giá chuyển nhượng bất động sản trên hợp đồng mua bán. Thường xuyên tra cứu thông tin công khai trên Cổng giao tiếp điện tử giữa cơ quan Thuế với người dân qua trang http://biditax.vn để tham gia phản biện những trường hợp kê khai giá chuyển nhượng không trung thực, bất hợp lý trong xác định giá chuyển nhượng bất động sản theo từng khu vực,…

Nghiêm cấm các cơ quan quản lý nhà nước, các tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động kinh doanh bất động sản có hành vi lợi dụng để trục lợi; làm sai lệch giá giao dịch thực tế trong công chứng, chứng thực hợp đồng mua bán; gây phiền hà, sách nhiễu trong giải quyết thủ tục hành chính về đất đai cho mọi tổ chức và người dân.

Theo Chủ tịch UBND tỉnh, Cục Thuế tỉnh cần công khai cơ sở dữ liệu về giá chuyển nhượng bất động sản, cơ sở dữ liệu này phải được cập nhật thường xuyên theo thực tế phát sinh và công khai trên Cổng giao tiếp điện tử để phục vụ công tác hướng dẫn, hỗ trợ, định hướng cho người nộp thuế trong việc khai trung thực giá chuyển nhượng bất động sản.

Đồng thời, có trách nhiệm phối hợp với các sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị liên quan đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách pháp luật về thuế; Công khai thông tin về các giao dịch chuyển nhượng bất động sản trên Cổng giao tiếp điện tử để người dân, các cấp, các ngành, các đoàn thể biết, giám sát, phản biện, tham gia quản lý và phòng ngừa vi phạm. Tăng cường kiểm tra, giám sát, xác minh tình hình kê khai, nộp thuế và kịp thời xử lý các trường hợp khai thiếu trung thực giá chuyển nhượng bất động sản theo đúng quy định pháp luật.

Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Bình Định phải chỉ đạo các chi nhánh Ngân hàng thương mại trên địa bàn tỉnh phối hợp cung cấp cho cơ quan Thuế, cơ quan Công an các thông tin liên quan đến giao dịch, chuyển nhượng bất động sản để phục vụ cho việc quản lý thuế hoặc điều tra, xác minh hành vi vi phạm pháp luật về thuế.

Còn UBND các huyện, thị xã, thành phố, cần tăng cường thực hiện chức năng quản lý nhà nước đối với hoạt động kinh doanh bất động sản trên địa bàn; thường xuyên vận động và tuyên truyền mọi tổ chức, cá nhân kê khai trung thực giá chuyển nhượng bất động sản trên hợp đồng mua bán để tránh các rủi ro pháp lý phát sinh.

Các tổ chức, cá nhân kinh doanh bất động sản, kể cả các tổ chức, cá nhân môi giới, tổ chức đấu giá bất động sản… và người dân trên địa bàn tỉnh cần đăng tải công khai giá chuyển nhượng của các bất động sản thuộc dự án mình quản lý, làm chủ đầu tư, môi giới; giá trúng đấu giá của các bất động sản được tổ chức đấu giá… lên website hoặc gửi đến cơ quan Thuế địa phương để giám sát, quản lý và hình thành cơ sở dữ liệu về giá chuyển nhượng bất động sản.