04:46 27/10/2022

Bộ Giao thông vận tải "thúc" tiến độ chuẩn bị đầu tư và khởi công các dự án giao thông cuối năm

Anh Tú

Bộ Giao thông vận tải vừa có Văn bản số 11109/BGTVT-DAĐT1 yêu cầu các Cục, Ban quản lý dự án  thuộc bộ, các Sở Giao thông vận tải đẩy nhanh tiến độ chuẩn bị đầu tư các dự án trong giai đoạn 2021 - 2025; khẩn trương hoàn chỉnh thủ tục để khởi công các dự án năm 2022 theo kế hoạch...

2 tháng cuối năm 2022, các chủ đầu tư/ban quản lý dự án sẽ tiếp tục tập trung hoàn thành các thủ tục đầu tư để khởi công 5 dự án.
2 tháng cuối năm 2022, các chủ đầu tư/ban quản lý dự án sẽ tiếp tục tập trung hoàn thành các thủ tục đầu tư để khởi công 5 dự án.

Theo đó, đối với các dự án khởi công mới Bộ Giao thông vận tải yêu cầu các chủ đầu tư/ban quản lý dự án và các đơn vị liên quan phải đẩy nhanh thủ tục lập, thẩm định, phê duyệt hồ sơ thiết kế, dự toán, đấu thầu lựa chọn nhà thầu, để khởi công dự án theo kế hoạch cam kết.

Đồng thời, lập kế hoạch triển khai đối với từng dự án, làm cơ sở đôn đốc, đánh giá kết quả thực hiện và điều hành tổng thể kế hoạch vốn đầu tư năm 2022; xây dựng kế hoạch giải ngân chi tiết tương ứng với các mốc tiến độ thực hiện cho từng công tác, hạng mục chi phí (giải phóng mặt bằng, xây lắp, tư vấn,...). Các chủ đầu tư/ban quản lý dự án báo cáo Bộ Giao thông vận tải kế hoạch triển khai, những khó khăn, vướng mắc (nếu có) đề xuất giải pháp xử lý kịp thời.

Đối với các dự án được quyết định chủ trương đầu tư, chưa phê duyệt dự án đầu tư, Bộ Giao thông vận tải yêu cầu rà soát lập lại tiến độ đảm bảo tính khả thi; tổ chức triển khai lập dự án đảm bảo chất lượng, hồ sơ phải đầy đủ các thủ tục theo quy định pháp luật.

Cùng với đó, các đơn vị phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành, địa phương và các cơ quan, đơn vị liên quan để giải quyết dứt điểm các thủ tục theo quy định như chuyển đổi mục đích sử dụng rừng; khung chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; đánh giá tác động môi trường; mỏ vật liệu; bãi thải; hợp vốn của địa phương và Trung ương...; hoàn thiện hồ sơ dự án đầu tư để phê duyệt theo tiến độ cam kết.

Đối với các dự án chưa được phê duyệt chủ trương đầu tư hoặc phải điều chỉnh chủ trương đầu tư, cần tập trung chỉ đạo, xử lý tháo gỡ ngay những khó khăn, vướng mắc; kịp thời báo cáo Bộ Giao thông vận tải những vấn đề vượt thẩm quyền và đề xuất giải pháp xử lý.

Bộ Giao thông vận tải giao Cục Quản lý đầu tư xây dựng chủ trì, phối hợp với Vụ Kế hoạch - Đầu tư rà soát kế hoạch thực hiện các dự án khởi công mới theo đề xuất của các chủ đầu tư/ban quản lý dự án; tham mưu Lãnh đạo Bộ Giao thông vận tải chấp thuận kế hoạch thực hiện từng dự án làm cơ sở chỉ đạo điều hành và theo dõi, đôn đốc các chủ đầu tư/ban quản lý dự án triển khai thực hiện.

Bộ cũng giao Vụ Kế hoạch - Đầu tư đôn đốc các chủ đầu tư/ban quản lý dự án sớm hoàn chỉnh các thủ tục để phê duyệt chủ trương đầu tư và điều chỉnh chủ trương đầu tư các dự án; phối hợp với Cục Quản lý đầu tư xây dựng theo dõi, đôn đốc các chủ đầu tư/ban quản lý dự án đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân theo kế hoạch được Bộ Giao thông vận tải chấp thuận.

Thông tin từ Bộ Giao thông vận tải cho thấy trong 10 tháng đầu năm, 13/13 dự án được khởi công và hoàn thành 8/8 dự án, đáp ứng 100% kế hoạch.

 

Theo kế hoạch, 2 tháng cuối năm 2022, các chủ đầu tư/ban quản lý dự án sẽ tiếp tục tập trung hoàn thành các thủ tục đầu tư để khởi công 5 dự án, hoàn thành 16 dự án.

Đến cuối năm sẽ tập trung chỉ đạo quyết liệt để khởi công dự án cao tốc Bắc - Nam giai đoạn 2021-2025 và hoàn thành, thông xe kỹ thuật 4 dự án thành phần cao tốc Bắc - Nam giai đoạn 2017-2020, gồm: Cam Lộ - La Sơn; Mai Sơn - Quốc lộ 45; Vĩnh Hảo - Phan Thiết và Phan Thiết - Dầu Giây.

Đối với 66 dự án đầu tư công trong giai đoạn 2021 - 2025, tính đến nay, 58 dự án đã được phê duyệt chủ trương đầu tư. Trong đó, 30 dự án đã được phê duyệt đầu tư.

Như vậy còn lại 28 dự án, hiện các chủ đầu tư đã lập kế hoạch điều chỉnh tiến độ trình phê duyệt dự án, gồm: 19 dự án dự kiến được phê duyệt trong 2 tháng cuối năm 2022 và 9 dự án dự kiến được phê duyệt đầu tư trong năm 2023.