09:24 01/05/2022

Bộ Tài chính đang loay hoay chống thất thu thuế chuyển nhượng bất động sản

Ánh Tuyết -

Căn cứ tính thuế thì chậm thay đổi trong khi giá bất động sản biến động tăng liên tục, Bộ Tài chính gặp khó trong việc xác định mức thu thuế sát với giá thị trường...

Mua bán bất động sản “hai giá” nhằm lách thuế khó kiểm soát, gây thất thu thuế.
Mua bán bất động sản “hai giá” nhằm lách thuế khó kiểm soát, gây thất thu thuế.

Ngày 29/4, Tổng cục Thuế cho biết, Bộ trưởng Bộ Tài chính vừa có công văn số 3849 gửi UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương về việc chống thất thu thuế trong hoạt động kinh doanh, chuyển nhượng bất động sản.

Công văn số 3849 nêu rõ, thời gian vừa qua, Bộ Tài chính ban hành hàng loạt công văn chống thất thu thuế trong hoạt động kinh doanh, chuyển nhượng bất động sản như công văn số 14257/BTC-VP ngày 15/12/2021; Công văn số 438/BTC-VP ngày 12/1/2022 gửi UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, Bộ Công an, Bộ Tư pháp.

Trên cơ sở đó, nhiều UBND cấp tỉnh xây dựng đề án để triển khai chống thất thu thuế trong hoạt động kinh doanh, chuyển nhượng bất động sản và đạt được một số kết quả nhất định.

Tuy nhiên, trong quá trình triển khai còn phát sinh một số vướng mắc gây khó khăn trong công tác chống thất thu từ hoạt động kinh doanh, chuyển nhượng bất động sản.

Bộ Tài chính cho biết, hiện nay, bộ đang rà soát các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến hoạt động kinh doanh, chuyển nhượng bất động sản để sửa đổi, bổ sung đảm bảo thống nhất, đồng bộ với các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan.

Căn cứ theo quy định, bảng giá đất của UBND cấp tỉnh quy định là căn cứ tính thuế đối với trường hợp trên hợp đồng chuyển nhượng không ghi giá hoặc giá trên hợp đồng chuyển nhượng thấp hơn giá đất do UBND cấp tỉnh quy định tại thời điểm chuyển nhượng. Bên cạnh đó, Luật Đất đai 2013 cũng quy định, UBND cấp tỉnh ban hành bảng giá đất 5 năm một lần và hàng năm ban hành hệ số điều chỉnh giá đất.

Trong khi thực tế giá thị trường lại biến động liên tục, vì vậy dẫn đến việc giá quy định không sát với giá của thị trường bất động sản.

Để đảm bảo công khai, minh bạch trong công tác quản lý nhà nước về hoạt động kinh doanh, chuyển nhượng bất động sản, Bộ Tài chính đề nghị UBND các tỉnh cần tăng cường công tác triển khai chống thất thu thuế trong hoạt động kinh doanh, chuyển nhượng bất động sản.

Cụ thể, một là, đối với các vị trí đất, đoạn đường, đường có giá theo bảng giá đất và hệ số điều chỉnh giá đất do UBND cấp tỉnh ban hành, Bộ Tài chính đề nghị UBND tỉnh ban hành Bảng giá đất, trong đó bao gồm cả hệ số điều chỉnh giá đất, nhằm tạo điều kiện cho công tác tính thuế theo quy định nêu trên.

Hai là, đối với các vị trí đất, đoạn đường, đường chưa có giá tại Bảng giá đất do UBND cấp tỉnh ban hành, Bộ Tài chính đề nghị UBND cấp tỉnh chỉ đạo sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với các cơ quan liên quan rà soát để tham mưu UBND cấp tỉnh ban hành kịp thời quyết định điều chỉnh, bổ sung Bảng giá đất cụ thể đối với từng vị trí, đảm bảo phù hợp với giá giao dịch thực tế trên thị trường và giá bán ra của chủ đầu tư.

Trường hợp chưa ban hành, yêu cầu chủ đầu tư trên địa bàn công khai giá bán theo quy định và thông báo cho các tổ chức, cá nhân có liên quan khi thực hiện các giao dịch về bất động sản hình thành trong tương lai cũng như khi kê khai nghĩa vụ tài chính liên quan đến chuyển nhượng bất động sản.

Ba là, đối với trường hợp hồ sơ chuyển nhượng bất động sản nộp tại cơ quan tiếp nhận hồ sơ theo cơ chế một cửa liên thông như cơ quan Tài nguyên và Môi trường, cơ quan Đăng ký đất đai, Bộ phận Một cửa của UBND,… Bộ Tài chính đề nghị cơ quan tiếp nhận hồ sơ theo cơ chế một cửa liên thông có trách nhiệm phổ biến pháp luật, tuyên truyền, hướng dẫn người nộp thuế rõ vị trí, đường phố, cách xác định và áp dụng cụ thể giá của từng loại bất động sản, bao gồm cả hệ số điều chỉnh giá đất theo quy định của UBND cấp tỉnh.

Từ đó, tổ chức, cá nhân hiểu và thực hiện đúng khi kê khai nghĩa vụ tài chính liên quan đến chuyển nhượng bất động sản.

Bộ Tài chính sẽ chỉ đạo cơ quan thuế cung cấp cơ sở dữ liệu mà người nộp thuế kê khai thuế trong trường hợp có phát sinh biến động về giá cao hơn giá UBND ban hành (bao gồm cả hệ số điều chỉnh giá đất) cho các cơ quan liên quan để tham mưu cho UBND cấp tỉnh ban hành bảng giá mới, cũng như hệ số điều chỉnh kịp thời theo quy định pháp luật về đất đai.