14:13 14/09/2011

Bộ Tài chính: Giá điện không nên tăng theo quý

Bảo Anh

Bộ Tài chính vừa có ý kiến về việc điều chỉnh giá điện và một số đề xuất của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN)

Lãnh đạo EVN muốn giá điện được tăng ngay trong tháng 9.
Lãnh đạo EVN muốn giá điện được tăng ngay trong tháng 9.
Bộ Tài chính vừa có ý kiến về việc điều chỉnh giá điện và một số đề xuất của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN).

Một trong những nội dung quan trọng trong công văn trả lời một số kiến nghị của Bộ Công Thương, do Bộ trưởng Vương Đình Huệ ký là việc điều chỉnh giá điện trong thời gian tới và một số vấn đề liên quan đến tài chính của EVN.

Sau khi xem xét diễn biến nền kinh tế, Bộ trưởng Bộ Tài chính đã nhất trí về mặt nguyên tắc, phải thực hiện điều chỉnh giá điện theo hướng đảm bảo bù đắp đủ chi phí sản xuất kinh doanh điện.

Tuy nhiên, thời điểm, mức điều chỉnh còn phụ thuộc tình hình kinh tế vĩ mô. Với tình hình hiện tại, Bộ Tài chính cho rằng không nên thực hiện điều chỉnh liên tục các quý để tránh những tác động tiêu cực.

Đặc biệt, EVN phải phối hợp với Bộ Công thương, Bộ Tài chính xây dựng phương án tổng thể về đề án giá điện, đề xuất phương án, lộ trình điều chỉnh giá điện, trong đó có tính đến giá than qua các giai đoạn và đánh giá tác động của việc điều chỉnh giá điện tới đời sống kinh tế - xã hội, một số ngành nghề sản xuất chủ yếu của nền kinh tế, báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

Đối với các khoản lỗ của EVN, Bộ Tài chính đồng ý cho EVN được phân bổ dần vào các năm sau đối với các khoản lỗ do chênh lệch tỷ giá. Riêng lỗ do sản xuất kinh doanh điện, Bộ đề nghị thực hiện chuyển lỗ theo quy định của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành.

Trường hợp do lỗ dẫn đến việc không đáp ứng đủ điều kiện vay vốn theo quy định của các tổ chức tín dụng thì EVN báo cáo Bộ Tài chính, Bộ Công Thương, Ngân hàng Nhà nước trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, cho phép áp dụng cơ chế đặc thù.

Bên cạnh đó, Bộ Tài chính cũng yêu cầu EVN phải rà soát các khoản chi phí để thực hiện tiết giảm hợp lý, hạch toán minh bạch chi phí giữa các khâu sản xuất và phân phối điện, đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao ý thức sử dụng tiết kiệm điện...

Về đề xuất Bộ Tài chính phối hợp với Bộ Công thương kiến nghị Chính phủ và Ngân hàng nhà nước Việt Nam cho phép các ngân hàng cho vay vượt giá trị 15% vốn tự có đối với 1 dự án nguồn điện, Bộ Tài chính thống nhất đề xuất của Bộ Công Thương kiến nghị Chính phủ và Ngân hàng nhà nước Việt Nam cho phép các ngân hàng cho vay vượt quá giá trị 15% vốn tự có đối với 1 dự án nguồn điện.

Tuy nhiên, do các dự án nguồn điện thường có tổng mức đầu tư rất lớn, vì vậy cần nghiên cứu thêm về các cơ chế đảm bảo an toàn và tính thanh khoản vốn cho các ngân hàng thương mại cũng như khả năng trả nợ của dự án.

Bộ Tài chính cũng lưu ý, việc huy động vốn của EVN trong điều kiện tài chính hiện tại, EVN cần kiến nghị Thủ tướng cho phép áp dụng cơ chế đặc biệt khi vay và xin cấp bảo lãnh chính phủ vay vốn.