17:23 05/09/2021

Bộ Y tế: Có hiện tượng người hành nghề khám, chữa bệnh tự ý bỏ vị trí công tác

Qua các đợt kiểm tra, giám sát của Bộ Y tế và báo cáo của một số tỉnh, thành phố có hiện tượng người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh tự ý bỏ vị trí công tác, không thực hiện đầy đủ chức trách, nhiệm vụ được phân công...

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Bộ Y tế vừa có văn bản về việc tăng cường quản lý người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh gửi Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Theo Bộ Y tế, trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, ngày 13/8/2021, Bộ Y tế đã ban hành Công văn 6589/BYT-KCB về việc triển khai Công điện 1068 của Thủ tướng Chính phủ và bảo đảm duy trì công tác khám bệnh, chữa bệnh thường quy.

Hiện nay, qua các đợt kiểm tra, giám sát của Bộ Y tế và báo cáo của một số tỉnh, thành phố có hiện tượng người hành nghề tự ý bỏ vị trí công tác, không thực hiện đầy đủ chức trách, nhiệm vụ được phân công.

Để khắc phục tình trạng này, bảo đảm nhân lực thực hiện phòng, chống dịch Covid-19 và khám bệnh chữa bệnh thường quy, Bộ Y tế đề nghị các Sở Y tế tiếp tục chỉ đạo các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trên địa bàn (cả cơ sở công lập và tư nhân) bảo đảm nhân lực làm việc tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh theo quy định.

Các cơ sở khám, chữa bệnh thực hiện nghiêm các quy định về quản lý người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh tại đơn vị, xây dựng phương án, kế hoạch bố trí nhân lực phù hợp theo hướng dẫn của Bộ Y tế để dự phòng có tình huống lây nhiễm phải cách ly y tế, gây ảnh hưởng đến hoạt động khám bệnh, chữa bệnh. 

Tăng cường thực hiện công tác tuyên truyền về quyền và nghĩa vụ của người hành nghề khám, chữa bệnh theo quy định của Luật khám bệnh chữa bệnh, phát huy tinh thần đoàn kết, tương trợ lẫn nhau trong công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Biểu dương, khen thưởng kịp thời đối với các cán bộ, viên chức, người hành nghề tích cực tham gia và có nhiều đóng góp cho công tác phòng, chống dịch Covid-19 và hoạt động khám bệnh, chữa bệnh.

Bộ Y tế đề nghị Sở Y tế các địa phương tăng cường kiểm tra, giám sát, kịp thời chấn chỉnh việc quản lý người hành nghề tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, tổng hợp các trường hợp tự ý bỏ việc hoặc vi phạm các quy định về đạo đức hành nghề gửi về Bộ Y tế để tổng hợp, xem xét có hình thức kỷ luật hành chính hoặc tước quyền sử dụng chứng chỉ hành nghề đối với các trường hợp vi phạm.