15:25 25/12/2012

Bội chi ngân sách “kịch trần” chỉ tiêu

Anh Minh

Bội chi ngân sách của Việt Nam năm nay đã đạt mức “kịch trần” 4,8% GDP theo kế hoạch trước đó

 Tổng thu cân đối ngân sách nhà nước năm 2012 ước đạt 741,5 ngàn tỷ 
đồng, tăng 0,14% so với dự toán và tăng 5,3% so với năm 2011.
Tổng thu cân đối ngân sách nhà nước năm 2012 ước đạt 741,5 ngàn tỷ đồng, tăng 0,14% so với dự toán và tăng 5,3% so với năm 2011.
Bội chi ngân sách của Việt Nam năm nay đã đạt mức “kịch trần” 4,8% GDP theo kế hoạch trước đó.

Thông tin này đã được Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư xác nhận trong bản báo cáo được trình bày tại Hội nghị Chính phủ mở rộng sáng nay (25/12), tại Hà Nội. Theo báo cáo này, tổng thu cân đối ngân sách nhà nước năm 2012 ước đạt 741,5 ngàn tỷ đồng, tăng 0,14% so với dự toán và tăng 5,3% so với năm 2011.

Trong khi đó, tổng chi ngân sách nhà nước là 904,1 ngàn tỷ đồng, tăng 0,11% so với dự toán và tăng 14,6% so với năm 2011. Với kết quả đó, Bộ Kế hoạch và Đầu tư tính toán là “bội chi ngân sách nhà nước bằng 4,8% GDP”. Bên cạnh đó, cơ quan này cũng cho rằng “nợ công, dư nợ Chính phủ và nợ nước ngoài của quốc gia nằm trong giới hạn an toàn cho phép”.

Về lĩnh vực đầu tư công, Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho rằng việc thực hiện nghiêm túc Chỉ thị 1792 ngày 15/10/2011, Quyết định 60/2011/QĐ-Ttg ngày 30/9/2010 cũng như việc thực hiện nghiêm các quy định về phân bổ vốn ngân sách và trái phiếu Chính phủ đã giúp “nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tư công”.

Năm 2012 vẫn được xem là một năm Việt Nam đang thực hiện các chính sách cắt giảm đầu tư công một cách quyết liệt và có hệ thống. Việc chi ngân sách vẫn tăng so với năm trước và bội chi thì “kịch trần chỉ tiêu” là cơ sở để đánh giá tình hình cắt giảm đầu tư công của năm nay. Tuy nhiên, cũng cần thấy được là những khó khăn của nền kinh tế đã khiến cho việc tăng thu cao so với dự toán đã không đạt được như nhiều năm trước đây.