13:37 01/12/2021

Cạnh tranh không lành mạnh trong kinh doanh khí hóa lỏng gây mất an toàn cho khách hàng

Khởi Anh

Đang có tình trạng cạnh tranh không lành mạnh cùng những hành vi vi phạm pháp luật, lừa dối người tiêu dùng gây thiệt hại về kinh tế, về tài sản.

Tại hội thảo ngày 30/11 về kinh doanh khí hóa lỏng do Bộ Công thương tổ chức, đại diện Hiệp hội Gas Việt Nam cho biết, hoạt động kinh doanh khí hiện nay đang thiếu sự hợp tác, có tình trạng cạnh tranh không lành mạnh cùng những hành vi vi phạm pháp luật, lừa dối người tiêu dùng gây thiệt hại về kinh tế, về tài sản, về uy tín của doanh nghiệp khác.

Việc chiếm đoạt vỏ bình LPG, sang chiết trái pháp luật; vi phạm quy định về nhãn hiệu hàng hóa của các doanh nghiệp có uy tín trong san chiết LPG... vẫn còn diễn ra công khai ở nhiều nơi. Ngoài ra, một số đơn vị kinh doanh không đăng ký kinh doanh hoặc kinh doanh khi không đủ điều kiện.

Đại diện Công ty TNHH TotalGaz Việt Nam cho hay, các hành vi sản xuất tem chống giả, niêm màng co giả gắn lên chai (bình) khí hóa lỏng (LPG) sau khi bị phát hiện mỗi cơ quan quản lý tại các địa phương lại tiến hành xử phạt vi phạm căn cứ vào các quy định pháp luật khác nhau. 

Ông Trần Minh Loan, Phó Chủ tịch Hiệp hội Gas Việt Nam cho rằng, sở dĩ còn diễn ra những vi phạm nói trên một phần xuất phát từ những thiếu sót trong hệ thống pháp luật về kinh doanh LPG, khiến việc quản lý nhà nước đối với hoạt động kinh doanh mặt hàng này có những khó khăn, phức tạp.

Ông Đỗ Thắng Hải, Thứ trưởng Bộ Công Thương cho hay, hiện hệ thống văn bản pháp lý về kinh doanh khí đã được thiết lập tương đối đầy đủ. Song, một số chính sách cần sớm được xem xét, điều chỉnh kịp thời cho phù hợp với thực tiễn, một số quy định cần được thay thế để bảo đảm tính khả thi. Bộ Công Thương sẽ tiếp tục hoàn thiện hệ thống văn bản pháp lý về thị trường khí. 

Theo đó, định hướng đầu tiên là xây dựng đồng bộ các loại hình thương nhân kinh doanh. Rà soát, bổ sung, điều chỉnh một số loại hình thương nhân có hoạt động kinh doanh khí trên thị trường, bảo đảm gắn với từng khâu trong chuỗi kinh doanh khí từ sản xuất, nhập khẩu đến tay người tiêu dùng.

Thứ hai, quy định cụ thể về quyền và nghĩa vụ của các loại hình thương nhân kinh doanh khí. Quy định quyền và nghĩa vụ của các thương nhân kinh doanh khí phải đáp ứng yêu cầu rõ ràng, khả thi, dễ thực hiện và phù hợp với nguồn lực của thương nhân kinh doanh khí. Đồng thời, bảo đảm yêu cầu quản lý Nhà nước trong hoạt động kinh doanh khí.

Thứ ba, tăng cường quản lý, kiểm soát các hoạt động kinh doanh và cung cấp dịch vụ kinh doanh LPG chai và chai LPG nhằm hạn chế tình trạng chiếm dụng chai LPG, chiết nạp LPG lậu, cung cấp LPG chai giả.