16:11 10/11/2021

Chấm dứt đầu tư dự án Khu đô thị Vạn Phúc City tại Quảng Nam

Ban Mai -

Đây là dự án nằm trong Đô thị mới Điện Nam - Điện Ngọc, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam, có quy mô 14,57ha...

Thị xã Điện Bàn tỉnh Quảng Nam.
Thị xã Điện Bàn tỉnh Quảng Nam.

Ông Nguyễn Hồng Quang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam, vừa ký ban hành Quyết định số 3269 về việc chấm dứt hoạt động đầu tư dự án Khu đô thị Vạn Phúc City tại Đô thị mới Điện Nam – Điện Ngọc, thuộc phường Điện Ngọc, thị xã Điện Bàn.

Theo đó, thu hồi, hủy bỏ Quyết định 2375 (ngày 30/6/2017) về việc giao chủ đầu tư, Công văn số 3634 (ngày 02/7/2020) về chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Đầu tư xây dựng Khu đô thị Vạn Phúc City.

Nguyên nhân, do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 nên tình hình tài chính của chủ đầu tư là Công ty TNHH Bất động sản Thiên Vương giảm sút, không đủ để tiến hành thực hiện dự án. Doanh nghiệp đã tự nguyện chấm dứt hoạt động đầu tư này.

Theo Quyết định 3269,  UBND tỉnh Quảng Nam giao UBND thị xã Điện Bàn công bố công khai việc chấm dứt hoạt động đầu tư của dự án cho các tổ chức, cá nhân liên quan biết. Đồng thời, phối hợp với Công ty TNHH Bất động sản Thiên Vương giải quyết các phát sinh (nếu có) theo thẩm quyền, đúng quy định; trường hợp vượt thẩm quyền, báo cáo UBND tỉnh chỉ đạo, giải quyết.

UBND thị xã Điện Bàn có trách nhiệm kiểm tra, rà soát lại khu vực dự án để đề xuất UBND tỉnh thực hiện các hồ sơ, thủ tục lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án; đầu tư khu dân cư phục vụ bố trí tái định cư các dự án đầu tư trên địa bàn, hoặc đầu tư xây dựng các công trình hạ tầng xã hội, các khu chức năng phục vụ chung cho Đô thị mới Điện Nam - Điện Ngọc.

Công ty TNHH Bất động sản Thiên Vương chịu trách nhiệm giải quyết các khiếu kiện, khiếu nại, tố cáo, vướng mắc, phát sinh liên quan sau khi chấm dứt hoạt động đầu tư dự án theo đúng nội dung cam kết ngày 14/10/2021.

Được biết, Khu đô thị Vạn Phúc City có quy mô 14,57ha thuộc phường Điện Ngọc, thị xã Điện Bàn; đã được phê duyệt quy hoạch chi tiết (1/500) tại Quyết định số 72 (ngày 08/01/2020); đã ký cam kết tiến độ và nộp ký quĩ với số tiền 1,785 tỷ đồng.

Theo UBND thị xã Điện Bàn, dự án này chưa thực hiện ký hợp đồng với Trung tâm Phát triển quĩ đất để thực hiện giải phóng mặt bằng; chưa thực hiện thông báo thu hồi đất và giao đất.

 

Trước đó, UBND tỉnh Quảng Nam đã có công văn yêu cầu Sở Xây dựng chủ trì, cùng với Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Cục Thuế tỉnh, UBND thị xã Điện Bàn và các sở, ngành liên quan rà soát lại toàn bộ hồ sơ, thủ tục liên quan đến các dự án đầu tư khu dân cư, khu đô thị tại Đô thị mới Điện Nam - Điện Ngọc.

Yêu cầu các sở, ban, ngành báo cáo UBND tỉnh trước ngày 31/12/2021 để chỉ đạo giải quyết.

Về các dự án tại Đô thị mới Điện Nam – Điện Ngọc, UBND tỉnh Quảng Nam đã giao Sở Xây dựng thanh tra 06 dự án do Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng và Dịch vụ Thái Dương làm chủ đầu tư, cũng như đánh giá cụ thể năng lực của công ty này; Xem xét chấm dứt hoạt động của 04 dự án khu đô thị của Công ty cổ phần Bách Đạt An, gồm: Bách Đạt 3, Bách Đạt 4, Bách Đạt 5 và Bách Đạt 6.