14:55 29/06/2021

Chậm tiến độ, Bộ Giao thông vận tải "thúc" giải ngân hơn 26.000 tỷ đồng 6 tháng cuối năm

Anh Tú

6 tháng cuối năm, Bộ Giao thông vận tải kiên quyết điều chuyển vốn các dự án chậm giải ngân, phấn đấu giải ngân 26.090 tỷ đồng, giữ vững lá cờ đầu trong giải ngân vốn đầu tư công...

Bộ Giao thông vận tải chỉ đạo quyết liệt để phấn đấu giải ngân trong giai đoạn cuối năm
Bộ Giao thông vận tải chỉ đạo quyết liệt để phấn đấu giải ngân trong giai đoạn cuối năm

Bộ Giao thông vận tải cho biết, dự kiến đến 30/6, Bộ sẽ giải ngân được khoảng 17.311 tỷ đồng, tương đương 40% tổng số vốn được giao của cả năm. Tỷ lệ giải ngân cao nếu so với ước tính tỷ lệ giải ngân bình quân chung khối các bộ, ngành trung ương đến hết tháng 6/2021 theo tính toán của Bộ Tài chính là 22,02%, trong đó, vốn trong nước 23,75%.

Về kết quả giải ngân một số dự án trọng điểm lớn, Bộ Giao thông vận tải cho biết, đối với 11 dự án thành phần đường bộ cao tốc Bắc – Nam, hiện Bộ đã điều chuyển bổ sung 1.637 tỷ đồng đảm bảo đủ vốn triển khai 2 dự án mới chuyển sang đầu tư công.

Đó là dự án thành phần cao tốc Bắc Nam đoạn Quốc lộ 45 - Nghi Sơn và đoạn Nghi Sơn - Diễn Châu.  Dự kiến tháng 6 giải ngân được 2.424 tỷ đồng, lũy kế tới hết tháng 6/2021 giải ngân được 6.935 tỷ đồng, đạt 46,3% kế hoạch.

Với dự án đường bộ cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ, Bộ Giao thông vận tải cho biết, dự án này có tiến độ giải ngân tốt, đã được điều chuyển bổ sung 647 tỷ đồng kế hoạch. Dự kiến tháng 6 dự án giải ngân được 88 tỷ đồng, lũy kế tới hết tháng 6/2021 giải ngân 900 tỷ đồng, đạt 49% kế hoạch. Kết quả giải ngân trên cơ bản đáp ứng yêu cầu của Bộ Giao thông vận tải.

Bộ cũng đã kiên quyết điều chuyển vốn từ các dự án giải ngân chậm sang các dự án có tiến độ giải ngân tốt, còn thiếu vốn. Tới nay, Bộ Giao thông vận tải đã thực hiện điều chỉnh kế hoạch 3 đợt cho 11 dự án, với giá trị vốn điều chỉnh 3.130 tỷ đồng.

 
Bộ Giao thông vận tải thường xuyên rà soát, cập nhật kế hoạch thực hiện, giải ngân của từng dự án/gói thầu để kịp thời phát hiện khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai, đề xuất biện pháp xử lý; thực hiện báo cáo giải ngân đúng thời hạn, số liệu báo cáo phải chính xác, trung thực…

Lý giải nguyên nhân tiến độ giải ngân dù cao hơn mặt bằng chung, nhưng theo kế hoạch vẫn chậm, Bộ Giao thông vận tải thừa nhận giá trị giải ngân chủ yếu vẫn là ứng hợp đồng, thanh toán nợ đọng, thu hồi vốn ứng trước cho các doanh nghiệp và địa phương, phần giải ngân cho khối lượng thi công chưa cao.

Việc giải ngân cũng vấp phải một số khó khăn do công tác giải phóng mặt bằng của các dự án chưa đáp ứng tiến độ yêu cầu, ảnh hưởng tới tổ chức thi công, đặc biệt là đối với các dự án đường bộ cao tốc Bắc - Nam.

Ngoài ra do thiếu hụt nguồn vật liệu tại một số dự án thành phần cao tốc Bắc - Nam qua các địa phương như Ninh Bình, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị, Khánh Hòa, Bình Thuận, Đồng Nai do nguồn cung cấp vật liệu xây dựng khó khăn….

Về kế hoạch giải ngân 6 tháng cuối năm, Bộ Giao thông vận tải cho hay, với kết quả giải ngân mới đạt được 40% kế hoạch, tương đương khoảng 17.311 tỷ đồng/43.401 tỷ đồng tổng số kế hoạch cả năm. Như vậy, trong 6 tháng cuối năm, Bộ Giao thông vận tải cần tiếp tục giải ngân 26.090 tỷ đồng gồm: 3.620 tỷ đồng vốn nước ngoài, 22.065 tỷ đồng vốn trong nước.

Để thúc đẩy giải ngân của Bộ Giao thông vận tải đáp ứng được kế hoạch đề ra, thời gian qua Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải thường xuyên quán triệt thủ trưởng các đơn vị, chủ đầu tư, ban quản lý dự án thực hiện nghiêm túc Chỉ thị 06/CT-BGTVT ngày 14/6/2021 của Bộ về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân vốn đầu tư công năm 2021.

Trong đó, đảm bảo chất lượng công trình, coi việc đảm bảo chất lượng là ưu tiên hàng đầu ngay từ khâu chuẩn bị đầu tư, thiết kế, dự toán và kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm chất lượng, tiến độ dự án. 

 

Năm 2021, tổng kế hoạch vốn của Bộ Giao thông vận tải được giao khoảng 43.401 tỷ đồng. Trong đó, gồm 38.159 tỷ đồng vốn trong nước, 4.837 tỷ đồng vốn nước ngoài và khoảng 405 tỷ đồng kế hoạch kéo dài năm 2020.

Đến nay, Bộ đã phân bổ chi tiết được 42.009 tỷ đồng, đạt 97,7% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao. Trong đó, phân bổ 37.257 tỷ đồng vốn trong nước, đạt 97,6% và 4.752 tỷ đồng vốn nước ngoài, đạt 98,3%. So với bình quân chung cả nước, Bộ mới giao chi tiết được 88% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao.