16:47 31/01/2021

Chân dung các Uỷ viên Bộ Chính trị và Ban Bí thư Khoá XIII

Đào Hưng

Chiều 31/1/2021, Hội nghị nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XIII đã bầu Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Uỷ ban Kiểm tra Trung ương. VnEconomy trân trọng giới thiệu chân dung các tân Uỷ viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư Khoá XIII

Chân dung các Uỷ viên Bộ Chính trị và Ban Bí thư Khoá XIII - Ảnh 1.