18:59 23/08/2021

Chấp thuận đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Nam Tân Tập

Mộc Minh -

Dự án có quy mô sử dụng đất hơn 244,7ha tại xã Tân Tập, huyện cần Giuộc, tỉnh Long An…

Ảnh minh hoạ.
Ảnh minh hoạ.

Phó Thủ tướng Lê Văn Thành đã ký Quyết định số 1420 (ngày 20/8/2021) chấp thuận chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Nam Tân Tập, tỉnh Long An.

Dự án có quy mô sử dụng đất hơn 244,7ha tại xã Tân Tập, huyện cần Giuộc, tỉnh Long An, do Công ty TNHH Saigontel Long An là nhà đầu tư.

Tổng vốn đầu tư của dự án hơn 2.590 tỷ đồng, trong đó vốn góp của Nhà đầu tư hơn 440 tỷ đồng.

Phó Thủ tướng giao UBND tỉnh Long An chỉ đạo Ban quản lý khu kinh tế tỉnh Long An hướng dẫn Nhà đầu tư quy định cụ thể tiến độ thực hiện dự án. Trong đó lưu ý tiến độ góp vốn chủ sở hữu của Nhà đầu tư để thực hiện dự án đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật về đất đai.

Thời gian hoạt động của dự án là 50 năm, kể từ ngày được quyết định chủ trương đầu tư. Dự án được hưởng các ưu đãi, hỗ trợ theo quy định của pháp luật hiện hành.

Nhà đầu tư chỉ được thực hiện dự án sau khi được Bộ Tài nguyên và Môi trường phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường.

UBND tỉnh Long An chịu trách nhiệm toàn diện việc thực hiện các trình tự, thủ tục đối với việc đã cho các nhà đầu tư thứ cấp thuê đất để xây dựng các dự án trong phạm vi quy hoạch khu công nghiệp, bảo đảm phù hợp với quy định của pháp luật; Thống nhất phương án sử dụng chung hạ tầng khu công nghiệp trong quá trình thực hiện và sau khi khu công nghiệp đi vào hoạt động giữa các nhà đầu tư thứ cấp này và nhà đầu tư hạ tầng khu công nghiệp Nam Tân Tập, đảm bảo hài hòa lợi ích giữa các bên, không để xảy ra khiếu nại, khiếu kiện.

Đồng thời tổ chức thực hiện thu hồi đất, đền bù, giải phóng mặt bằng, cho thuê đất, chuyển đổi mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án phù hợp với các văn bản đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt về quy mô, địa điểm và tiến độ sử dụng đất thực hiện dự án; Đảm bảo không có tranh chấp, khiếu kiện về quyền sử dụng địa điểm thực hiện dự án.

 

Dự án Khu công nghiệp Nam Tân Tập diện tích 244,74ha thuộc xã Tân Tập, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An được Thủ tướng Chính phủ bổ sung vào quy hoạch phát triển các khu công nghiệp Việt Nam tại Quyết định số 1107/QĐ-TTg (ngày 21/8/2006).