17:07 11/08/2016

Chi hơn 91 nghìn tỷ đồng trả nợ, viện trợ trong 7 tháng

Hà Đan

7 tháng đầu năm 2016, bội chi ngân sách Nhà nước là 78,5 nghìn tỷ đồng

7 tháng đầu năm 2016, tổng thu ngân sách Nhà nước đạt 583,6 nghìn tỷ đồng, tăng 5,7% so với cùng kỳ năm 2015.
7 tháng đầu năm 2016, tổng thu ngân sách Nhà nước đạt 583,6 nghìn tỷ đồng, tăng 5,7% so với cùng kỳ năm 2015.
Theo báo cáo của Bộ Tài chính, tổng chi ngân sách Nhà nước trong tháng 7/2016 ước 107,5 nghìn tỷ đồng, luỹ kế chi 7 tháng đầu năm đạt 662,1 nghìn tỷ đồng, tăng 4,9% so cùng kỳ năm 2015.

Cụ thể, chi trả nợ và viện trợ trong 7 tháng qua là 91,1 nghìn tỷ đồng, tăng 3,2% so cùng kỳ năm 2015. 

Chi đầu tư phát triển trong 7 tháng đạt 92,2 nghìn tỷ đồng, tăng 6,9% cùng kỳ năm 2015.

Về thực hiện vốn đầu tư xây dựng cơ bản, đến hết tháng 7 đã giải ngân cho các dự án khoảng 91,3 nghìn tỷ đồng, đạt 36,2% dự toán năm. Vốn trái phiếu Chính phủ giải ngân ước đạt khoảng 25,8% dự toán năm.

Chi phát triển các sự nghiệp kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, quản lý hành chính từ đầu năm đến hết tháng 7 đạt 473,7 nghìn tỷ đồng, tăng 4,9% so cùng kỳ năm 2015.

Trong khi đó, tổng thu cân đối ngân sách Nhà nước thực hiện tháng 7 ước đạt 102 nghìn tỷ đồng, tăng 21,4 nghìn tỷ đồng so với tháng trước đó.

Như vậy, lũy kế thu 7 tháng đầu năm 2016, tổng thu ngân sách Nhà nước đạt 583,6 nghìn tỷ đồng, tăng 5,7% so với cùng kỳ năm 2015.

Trong đó thu từ nội địa của 7 tháng qua là 472,7 nghìn tỷ đồng, tăng 12,4% so với cùng kỳ năm 2015. Thu từ dầu thô đạt 23,9 nghìn tỷ đồng, giảm 43,4% so với cùng kỳ năm 2015.

Thu từ hoạt động xuất nhập khẩu được 150,37 nghìn tỷ đồng, tăng 2,9% so với cùng kỳ năm 2015.

Như vậy, 7 tháng đầu năm 2016, bội chi ngân sách Nhà nước là 78,5 nghìn tỷ đồng, bằng khoảng 31% dự toán năm.