16:10 29/12/2012

Chính thức thêm thời hạn cho tín dụng ngoại tệ

Thùy Duyên

Ngân hàng Nhà nước chính thức có văn bản cho phép cơ chế tín dụng ngoại tệ hiện hành kéo dài thêm một năm nữa

Các doanh nghiệp xuất khẩu tiếp tục có cơ hội để tiếp cận nguồn vốn lãi suất thấp.<br>
Các doanh nghiệp xuất khẩu tiếp tục có cơ hội để tiếp cận nguồn vốn lãi suất thấp.<br>
Ngày 28/12/2012, Ngân hàng Nhà nước ban hành Thông tư số 37/2012/TT-NHNN quy định cho vay bằng ngoại tệ của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài đối với khách hàng vay là người cư trú.

Theo thông tư trên, tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài được phép hoạt động ngoại hối xem xét quyết định cho khách hàng là người cư trú vay vốn bằng ngoại tệ đối với các nhu cầu vốn quy định cụ thể.

Đó là cho vay ngắn hạn, trung hạn và dài hạn để thanh toán ra nước ngoài tiền nhập khẩu hàng hóa, dịch vụ khi khách hàng vay có đủ ngoại tệ từ nguồn thu sản xuất - kinh doanh để trả nợ vay.

Cho vay ngắn hạn đối với doanh nghiệp đầu mối nhập khẩu xăng dầu được Bộ Công Thương giao hạn mức nhập khẩu xăng dầu năm 2013 có nhu cầu vay vốn bằng ngoại tệ để thanh toán ra nước ngoài tiền nhập khẩu xăng dầu khi khách hàng vay không có hoặc không có đủ nguồn thu ngoại tệ từ hoạt động sản xuất - kinh doanh để trả nợ vay. Quy định này được thực hiện đến hết ngày 31/12/2013.

Cho vay ngắn hạn để đáp ứng các nhu cầu vốn ở trong nước nhằm thực hiện phương án sản xuất, kinh doanh hàng hóa xuất khẩu qua cửa khẩu biên giới Việt Nam mà khách hàng vay có đủ ngoại tệ từ nguồn thu xuất khẩu để trả nợ vay; khi được tổ chức tín dụng giải ngân vốn cho vay, khách hàng vay phải bán số ngoại tệ vay đó cho tổ chức tín dụng cho vay theo hình thức giao dịch hối đoái giao ngay (spot), trừ trường hợp nhu cầu vay vốn của khách hàng để thực hiện giao dịch thanh toán mà pháp luật quy định đồng tiền giao dịch phải bằng ngoại tệ. Quy định này cũng được thực hiện đến hết ngày 31/12/2013.

Như vậy, nhóm đối tượng vay ngoại tệ là doanh nghiệp dùng vốn để sản xuất, kinh doanh hàng xuất khẩu tiếp tục được nới thời hạn thêm một năm, thay vì quy định bị loại trừ từ 31/12/2012. Đây được xem là cơ chế hỗ trợ nhóm doanh nghiệp này tiếp cận nguồn vốn có lãi suất thấp hơn để thúc đẩy sản xuất kinh doanh… Hướng hỗ trợ này cũng đã được nêu trong dự thảo nghị quyết của Chính phủ về tháo gỡ khó khăn sản xuất kinh doanh, dự kiến sẽ ban hành đầu tháng tới.

Ngoài ra, các tổ chức tín dụng được cho vay ngoại tệ để đầu tư trực tiếp ra nước ngoài đối với các dự án, công trình quan trọng quốc gia được Quốc hội, Chính phủ hoặc Thủ tướng Chính phủ quyết định chủ trương đầu tư và đã được Bộ Kế hoạch và Đầu tư cấp giấy chứng nhận đầu tư ra nước ngoài.

Trường hợp xem xét quyết định cho vay bằng ngoại tệ đối với các nhu cầu vốn ngoài các nhu cầu vốn nêu trên thuộc lĩnh vực ưu tiên, khuyến khích phát triển sản xuất - kinh doanh theo chủ trương của Chính phủ sau phải được Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chấp thuận bằng văn bản theo trình tự, thủ tục quy định tại thông tư này.

Thông tư trên có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/1/2013 và thay thế Thông tư số 03/2012/TT-NHNN ngày 8/3/2012 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định cho vay bằng ngoại tệ của tổ chức tín dụng đối với khách hàng vay là người cư trú.