13:32 30/05/2019

Chưa cho phép nhà mạng cung cấp Mobile Money chuyển tiền quốc tế

Thủy Diệu

Đối tượng được tham gia cung cấp dịch vụ Mobile Money là các đơn vị viễn thông đã được cấp phép trung gian thanh toán

Theo Vụ trưởng Vụ Thanh toán, Ngân hàng Nhà nước sẽ làm dần từng bước đối với dịch vụ Mobile Money.
Theo Vụ trưởng Vụ Thanh toán, Ngân hàng Nhà nước sẽ làm dần từng bước đối với dịch vụ Mobile Money.

Ông Phạm Tiến Dũng, Vụ trưởng Vụ Thanh toán, Ngân hàng Nhà nước cho biết dự thảo về nguyên tắc quản lý dịch vụ Mobile Money mà Ngân hàng Nhà nước đang lấy ý kiến các bộ ngành liên quan trước khi trình Chính phủ quyết định, sẽ chưa cho phép nhà mạng di động cung cấp dịch vụ Mobile Money chuyển tiền quốc tế.

Lãnh đạo Vụ Thanh toán cho biết, trên thế giới, một số nước đi trước đã cho phép Mobile Money cung cấp dịch vụ chuyển tiền quốc tế giữa các tài khoản tiền di động, tuy nhiên tại Việt Nam, Ngân hàng Nhà nước chưa tính đến câu chuyện cho phép Mobile Money cung cấp dịch vụ chuyển tiền quốc tế và liên kết chéo giữa các công ty Mobile Money.

Theo ông Dũng, Ngân hàng Nhà nước sẽ làm dần từng bước đối với dịch vụ Mobile Money. Theo đó, sau khi các công ty Mobile Money có kinh nghiệm, làm thành công dịch vụ trong nước, rồi mới tính tới chuyện liên thông với nước ngoài. Đồng thời làm thành công với một ví rồi tính chuyện làm liên thông giữa các ví với nhau.

Theo dự thảo về nguyên tắc quản lý dịch vụ Mobile Money mà Ngân hàng Nhà nước đang hoàn tất để trình Chính phủ (trước đó, ngày 4/4, Ngân hàng Nhà nước đã trình Thủ tướng nhưng sau một tháng, Thủ tướng đã trả về, yêu cầu xin ý kiến các bộ và đang được Ngân hàng Nhà nước tiến hành), đối tượng được tham gia cung cấp dịch vụ Mobile Money là các đơn vị viễn thông đã được cấp phép trung gian thanh toán.

Vụ trưởng Phạm Tiến Dũng cũng cho biết, việc mở dịch vụ ví điện tử có nhiều vấn đề cần được nhà cung cấp dịch vụ quan tâm như đảm bảo thông tin khách hàng, đảm bảo dữ liệu, đảm bảo tiền gửi, đảm bảo phòng chống rửa tiền.

Ngân hàng Nhà nước khi cấp phép cho doanh nghiệp trung gian thanh toán đã xem xét tất cả các yếu tố này, do vậy nhà mạng đã có giấy phép cung cấp dịch vụ trung gian thanh toán sẽ đảm bảo có đủ điều kiện để cung cấp dịch vụ Mobile Money.

Tới đây, nếu Chính phủ đồng ý với các nguyên tắc quản lý Mobile Money mà Ngân hàng Nhà nước xây dựng, theo đó sẽ có 2 trong số 3 nhà mạng viễn thông lớn được cung cấp dịch vụ Mobile Money, là Viettel và VinaPhone. Đối với MobiFone nhà mạng này cũng đã nộp đề án xin cấp phép cung cấp dịch vụ trung gian thanh toán.