09:50 06/07/2022

Chuyển cơ quan điều tra nếu có dấu hiệu tội phạm về sử dụng kinh phí bảo trì chung cư

Ban Mai

Đây là một trong những biện pháp mạnh mà TP.HCM sẽ thực hiện nhằm tăng cường hiệu quả trong quản lý, sử dụng nhà chung cư trên địa bàn thành phố…

UBND TP.HCM vừa có chỉ đạo khẩn về tăng cường hiệu lực, hiệu quả trong công tác quản lý, sử dụng nhà chung cư trên địa bàn thành phố.

Theo đó, Sở Xây dựng được giao tiếp tục nâng cao vai trò, chức năng quản lý nhà nước về nhà ở trên địa bàn theo quy định tại khoản 2 Điều 85 Nghị định 99/2015 của Chính phủ về quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Nhà ở năm 2014.

Đồng thời, tổ chức thanh tra, kiểm tra chuyên ngành về nhà ở trên địa bàn. Trong đó, tăng cường thanh tra công tác quản lý, sử dụng kinh phí bảo trì các nhà chung cư. Khi phát hiện tổ chức, cá nhân có dấu hiệu của tội phạm về quản lý, sử dụng kinh phí bảo trì thì chuyển cơ quan điều tra.

UBND TP.HCM giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với UBND các quận, huyện và TP. Thủ Đức kiểm tra, hướng dẫn về công tác xử lý chất thải, nước thải, môi trường, cấp giấy chứng nhận, chuyển quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất tại các chung cư.

Công an TP.HCM có nhiệm vụ phối hợp với các cơ quan chức năng trên địa bàn thành phố để xử lý các trường hợp có dấu hiệu vi phạm pháp luật hình sự trong quản lý, sử dụng kinh phí bảo trì theo quy định; kiên quyết chỉ đạo cưỡng chế và xử lý nghiêm chủ đầu tư không bàn giao kinh phí bảo trì cho ban quản trị. Tăng cường công tác quản lý nhà nước về an ninh trật tự, quản lý cư trú tại các chung cư trên địa bàn.

Nhiệm vụ của UBND các quận, huyện và TP. Thủ Đức là tiếp tục nâng cao công tác quản lý nhà nước về nhà ở trên địa bàn. Đồng thời, kiểm tra công tác quản lý, sử dụng nhà chung cư, trong đó chú trọng đến việc quản lý, sử dụng kinh phí bảo trì, xử lý theo thẩm quyền hoặc đề nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý các hành vi vi phạm quy định về quản lý, sử dụng nhà chung cư.

Cùng với đó, khẩn trương kiểm tra và ban hành quyết định công nhận hoặc ủy quyền cho UBND phường, xã nơi có nhà chung cư kiểm tra hồ sơ và ban hành quyết định công nhận Ban quản trị nhà chung cư theo quy định.

Chủ đầu tư có trách nhiệm mở 1 tài khoản thanh toán tại 1 tổ chức tín dụng để gửi có kỳ hạn đối với mỗi một dự án đầu tư xây dựng nhà ở có nhà chung cư để nhận kinh phí bảo trì do người mua, thuê mua nhà ở, phần diện tích khác và chủ đầu tư nộp theo quy định. Sau khi mở tài khoản, chủ đầu tư phải có văn bản thông báo cho Sở Xây dựng nơi có dự án biết về tên tài khoản, số tài khoản đã mở, tên tổ chức tín dụng nơi mở tài khoản và kỳ hạn gửi tiền.

Nghiêm cấm chủ đầu tư chiếm dụng diện tích nhà ở trái pháp luật; lấn chiếm không gian và các phần thuộc sở hữu chung hoặc của các chủ sở hữu khác dưới mọi hình thức; tự ý thay đổi kết cấu chịu lực hoặc thay đổi thiết kế phần sở hữu riêng trong nhà chung cư…

Ban quản trị nhà chung cư có trách nhiệm mở tài khoản để nhận kinh phí bảo trì phần sở hữu chung do chủ đầu tư bàn giao; sử dụng kinh phí bảo trì phải bảo đảm đúng mục đích, công khai, minh bạch theo đúng quy định.

Đồng thời, thực hiện nghiêm quy chế quản lý, sử dụng nhà chung cư đã được hội nghị nhà chung cư thông qua và các quy định của pháp luật về nhà ở; báo cáo hội nghị nhà chung cư việc thu, chi khoản kinh phí bảo trì theo quy định tại Điều 104 Luật Nhà ở năm 2014.