08:24 28/11/2013

Cổ đông chiến lược thoái hết cổ phần tại VPBank

Hà Anh

OCBC bán toàn bộ 85.830.457 cổ phần, chiếm 14,88% vốn điều lệ của VPBank

Giao dịch tại VPBank. Theo báo cáo tài chính hợp nhất thì lợi nhuận sau thuế quý 3 của VPBank 
đạt gần 184 tỷ, lũy kế 9 tháng năm 2013 đạt 423,48 tỷ đồng.
Giao dịch tại VPBank. Theo báo cáo tài chính hợp nhất thì lợi nhuận sau thuế quý 3 của VPBank đạt gần 184 tỷ, lũy kế 9 tháng năm 2013 đạt 423,48 tỷ đồng.
Ngân hàng Thương mại Cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) vừa có văn bản công bố việc bán hết cổ phần của cổ đông chiến lược tại ngân hàng này.

Theo đó, Oversea-Chinese Banking Corporation Limited (OCBC) đã bán toàn bộ 85.830.457 cổ phần, chiếm 14,88% vốn điều lệ của VPBank. Ngày giao dịch là 22/11/2013.

Trước đó, ngày 27/12/2012, Công ty Cổ phần Đầu tư Châu Thổ cũng đã thoái toàn bộ 86.522.034 cổ phần của VPBank, tương đương tỷ lệ 14,99% cổ phần của VPBank.

Được biết, ngày 1/11, VPBank đã có quyết định bổ nhiệm ông Peterjan van Nieuwenhuizen giữ chức danh Phó tổng giám đốc, kiêm Giám đốc Khối Vận hành VPBank.
 
Theo báo cáo tài chính hợp nhất thì lợi nhuận sau thuế quý 3 của VPBank đạt gần 184 tỷ, lũy kế 9 tháng năm 2013 đạt 423,48 tỷ đồng.

Cũng tính đến ngày 30/9, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tăng mạnh từ 623,702 tỷ đồng hối cuối năm lên hơn 1.045 tỷ đồng; tổng vốn chủ sở hữu tăng từ 6.628 tỷ lên 7.106 tỷ đồng.