11:32 23/10/2022

Cổ phiếu của một công ty quản lý và sửa chữa cầu đường tăng hơn 126% trong tuần

Thuỷ Tiên

Phiên giảm sâu cuối tuần qua đã khiến thành quả trước đó của nhiều cổ phiếu bị bay sạch. Tuy nhiên, vẫn có một cổ phiếu tăng tới 126% trong tuần. Đó là cổ phiếu BMN của Công ty Cổ phần 715 tiền thân là Công ty TNHH MTV Quản lý và sửa chữa cầu đường 715. Luỹ kế 8 phiên giao dịch gần nhất, thị giá BMN đã tăng tới 3 lần...

Cổ phiếu của một công ty quản lý và sửa chữa cầu đường tăng hơn 126% trong tuần - Ảnh 1
Cổ phiếu của một công ty quản lý và sửa chữa cầu đường tăng hơn 126% trong tuần - Ảnh 2
Cổ phiếu của một công ty quản lý và sửa chữa cầu đường tăng hơn 126% trong tuần - Ảnh 3
Cổ phiếu của một công ty quản lý và sửa chữa cầu đường tăng hơn 126% trong tuần - Ảnh 4
Cổ phiếu của một công ty quản lý và sửa chữa cầu đường tăng hơn 126% trong tuần - Ảnh 5
Cổ phiếu của một công ty quản lý và sửa chữa cầu đường tăng hơn 126% trong tuần - Ảnh 6
Cổ phiếu của một công ty quản lý và sửa chữa cầu đường tăng hơn 126% trong tuần - Ảnh 7
Cổ phiếu của một công ty quản lý và sửa chữa cầu đường tăng hơn 126% trong tuần - Ảnh 8
Cổ phiếu của một công ty quản lý và sửa chữa cầu đường tăng hơn 126% trong tuần - Ảnh 9