14:11 06/03/2022

Cổ phiếu hàng hoá cơ bản có tuần bay cao, trụ cột ngân hàng gây thất vọng

Thuỷ Tiên

Các cổ phiếu tăng mạnh nhất trong tuần này nổi lên có nhóm thép, phân bón, hóa chất... Trái lại, gây thất vọng nhất có lẽ là nhóm trụ cột ngân hàng, khi CTG (-3,2%), VPB (-0,3%), TCB (-1,5%), MBB (-3,5%), ACB (-0,1%), SHB (-2,1%)...

Cổ phiếu hàng hoá cơ bản có tuần bay cao, trụ cột ngân hàng gây thất vọng - Ảnh 1
Cổ phiếu hàng hoá cơ bản có tuần bay cao, trụ cột ngân hàng gây thất vọng - Ảnh 2
Cổ phiếu hàng hoá cơ bản có tuần bay cao, trụ cột ngân hàng gây thất vọng - Ảnh 3
Cổ phiếu hàng hoá cơ bản có tuần bay cao, trụ cột ngân hàng gây thất vọng - Ảnh 4
Cổ phiếu hàng hoá cơ bản có tuần bay cao, trụ cột ngân hàng gây thất vọng - Ảnh 5
Cổ phiếu hàng hoá cơ bản có tuần bay cao, trụ cột ngân hàng gây thất vọng - Ảnh 6
Cổ phiếu hàng hoá cơ bản có tuần bay cao, trụ cột ngân hàng gây thất vọng - Ảnh 7
Cổ phiếu hàng hoá cơ bản có tuần bay cao, trụ cột ngân hàng gây thất vọng - Ảnh 8
Cổ phiếu hàng hoá cơ bản có tuần bay cao, trụ cột ngân hàng gây thất vọng - Ảnh 9