21:03 06/05/2021

Cổ phiếu S74 sẽ bị huỷ niêm yết trên HNX, từ 3/6/2021

Hà Anh

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) vừa thông báo ngày 03/6/2021, ngày hủy niêm yết cổ phiếu của Công ty cổ phần Sông Đà 7.04 (mã S74-HNX)...

Công ty đã bị thua lỗ trong 3 năm liên tục theo BCTC kiểm toán năm 2018, 2019 và 2020.
Công ty đã bị thua lỗ trong 3 năm liên tục theo BCTC kiểm toán năm 2018, 2019 và 2020.

Theo đó, 6,48 triệu cổ phiếu S74 sẽ bị huỷ niêm yết trên HNX vào ngày 36 tới và ngày giao dịch cuối cùng trên HNX là ngày 2/6/2021.

Nguyên nhân là do công ty đã bị thua lỗ trong 3 năm liên tục theo BCTC kiểm toán năm 2018, 2019 và 2020 thuộc diện huỷ bỏ niêm yết bắt buộc theo quy định tại điểm e khoản 1 Điều 120 Nghị định số 155/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán.

Năm 2018, công ty báo lỗ trước thuế là 982 triệu đồng - trong khi năm 2017, lãi hơn 1,9 tỷ đồng; Năm 2019, công ty báo lỗ trước thuế là hơn 2,9 tỷ đồng và năm 2020, công ty báo lỗ gần 2,15 tỷ đồng.

Công ty giải trình việc lợi nhuận sau thuế năm 2020 bị lỗ là do ảnh hưởng của dịch Covid 19 và các công trình đơn vị thi công đã hoàn thành. Công ty không tìm kiếm được việc làm mới nên trong năm 2020 không phát sinh doanh thu đây là nguyên nhân gây ra công ty bị lỗ.

Mặt khác trong năm 2020, công ty đã thanh toán hết nợ gốc cho ngân hàng nên chi phí lãi vay giảm dẫn đến lỗ năm 2020 giảm hơn 10% so với năm 2019.

Công ty cũng có giải trình ý kiến ngoại trừ của đơn vị kiểm toán: Công ty chưa trích lập dự phòng khoản đầu tư tài chính tại Công ty CP Sông Đà 7.02. Do năm 2019-2020 do thời tiết hạn hán nên ảnh hưởng doanh thu tới doanh thu của Công ty CP Sông Đà 7.02. Mặt khác Công trình thủy điện Nậm thi mới phát điện nên giai đoạn đầu đang bị lỗ. Công ty sẽ xem xét đánh giá khoản đầu tư này và trích lập dự phòng vào những năm tiếp theo.

Công ty chưa trích lập đầy đủ dự phòng khoản nợ phải thu khó đòi, chưa đầy đủ đối chiếu công nợ: Do đặc thù của ngành xây lắp, các công trình cảu Công ty nằm rải rác tại nhiều địa phương có địa hình khó khăn, kéo dài qua nhiều thời kỳ. Các đối tác ở nhiều địa phương trên cả nước dẫn đến việc đối chiếu và thu hồi công nợ gặp nhiều khó khăn.

Ban lãnh đạo công ty đánh giá những khoản nợ này vẫn có khả năng thu hồi. Công ty sẽ tiếp tục hoàn thiện đối chiếu công nợ và trích lập đầy đủ các khoản dự phòng vào thời gian tới.

Các khoản nợ phải trả và nợ thuế: Công ty đang tập trung thu hồi công nợ để có nguồn tài chính nộp thuế cho cục thuế tỉnh Sơn La và thanh toán cho nhà cung cấp. Trong năm 2020 Công ty ưu tiên trả nợ cho ngân hàng BIDV Sơn La.

Về khả năng hoạt động liên tục: Hiện nay công ty đang tiếp tục đẩy mạnh công tác thu hồi công nợ và tìm kiếm ngành nghề phù hợp với đơn vị.

Còn theo báo cáo tài chính quý 1/2021, công ty báo gần 357 triệu đồng (cùng kỳ lỗ gần 145 tỷ đồng), nâng tổng số lỗ luỹ kế tại ngày 31/3/2021 lên hơn 19 tỷ đồng và vốn chủ sở hữu là hơn 116 tỷ đồng.

Công ty có trụ sở chính đặt tại Thị trấn Ít ong, Huyện Mường La, tỉnh Sơn La. Hoạt động chính trong các lĩnh vực như: xây dựng các công trình công nghiệp; xây dựng công trình dân dụng; xây dựng công trình thủy lợi; xây dựng công trình giao thông; xây dựng công trình thủy điện, bưu điện; khai thác, sản xuất các loại vật liệu xây dựng; kinh doanh bất động sản với quyền chủ sở hữu, hoặc đi thuê...