12:56 17/04/2022

Cổ phiếu thuỷ sản ngược dòng thị trường

Thuỷ Tiên

Tuần qua, trong khi nhiều nhóm ngành phải chịu sự điều chỉnh chung, thì cổ phiếu ngành thuỷ sản lại có sức bật tăng đáng kể. Điển hình như IDI, CMX, VHC, ACL đều tăng giá trên 14%....

Cổ phiếu thuỷ sản ngược dòng thị trường - Ảnh 1
Cổ phiếu thuỷ sản ngược dòng thị trường - Ảnh 2
Cổ phiếu thuỷ sản ngược dòng thị trường - Ảnh 3
Cổ phiếu thuỷ sản ngược dòng thị trường - Ảnh 4
Cổ phiếu thuỷ sản ngược dòng thị trường - Ảnh 5
Cổ phiếu thuỷ sản ngược dòng thị trường - Ảnh 6
Cổ phiếu thuỷ sản ngược dòng thị trường - Ảnh 7
Cổ phiếu thuỷ sản ngược dòng thị trường - Ảnh 8
Cổ phiếu thuỷ sản ngược dòng thị trường - Ảnh 9