12:24 26/12/2021

Cổ phiếu TVS tăng vọt sau khi MoMo hoàn thành vòng gọi vốn thứ 5

Thuỷ Tiên

Bất chấp đà giảm chung của nhóm chứng khoán, cổ phiếu TVS tuần qua ngược dòng và bứt phá mạnh mẽ. Thông tin tích cực ảnh hưởng đến cổ phiếu này đến từ việc Momo công bố hoàn thành vòng gọi vốn thứ 5 với giá trị lên tới 200 triệu USD...

Cổ phiếu TVS tăng vọt sau khi MoMo hoàn thành vòng gọi vốn thứ 5 - Ảnh 1
Cổ phiếu TVS tăng vọt sau khi MoMo hoàn thành vòng gọi vốn thứ 5 - Ảnh 2
Cổ phiếu TVS tăng vọt sau khi MoMo hoàn thành vòng gọi vốn thứ 5 - Ảnh 3
Cổ phiếu TVS tăng vọt sau khi MoMo hoàn thành vòng gọi vốn thứ 5 - Ảnh 4
Cổ phiếu TVS tăng vọt sau khi MoMo hoàn thành vòng gọi vốn thứ 5 - Ảnh 5
Cổ phiếu TVS tăng vọt sau khi MoMo hoàn thành vòng gọi vốn thứ 5 - Ảnh 6
Cổ phiếu TVS tăng vọt sau khi MoMo hoàn thành vòng gọi vốn thứ 5 - Ảnh 7
Cổ phiếu TVS tăng vọt sau khi MoMo hoàn thành vòng gọi vốn thứ 5 - Ảnh 8
Cổ phiếu TVS tăng vọt sau khi MoMo hoàn thành vòng gọi vốn thứ 5 - Ảnh 9