12:00 12/05/2022

Công bố báo cáo về kinh tế biển, hướng đến kịch bản phát triển bền vững

Phan Anh - Đức Long

Theo báo cáo về kinh tế biển xanh, nếu áp dụng kịch bản xanh lam, kịch bản phát triển bền vững, sẽ mang lại lợi ích vượt trội về sự đóng góp GDP, GNI (tổng thu nhập quốc dân) của các ngành kinh tế biển và thu nhập bình quân đầu người cho cho các lao động nghề biển...

Ngày 12/5/2022, Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam, Bộ Tài nguyên và Môi trường và Chương trình phát triển Liên hợp quốc (UNDP) đã công bố Báo cáo “Kinh tế biển xanh– Hướng đến kịch bản phát triển bền vững kinh tế biển” trong khuôn khổ "Hội nghị quốc tế về Kinh tế đại dương bền vững và Thích ứng với biến đổi khí hậu".

Đây là một trong những nghiên cứu đầu tiên ở Việt Nam về phát triển kinh tế biển sử dụng khái niệm kinh tế biển xanh. Báo cáo đưa ra các kịch bản xanh lam trong phát triển kinh tế biển cho Việt Nam, gồm sáu lĩnh vực kinh tế biển chủ chốt của Việt Nam gồm: ngư nghiệp, năng lượng tái tạo, dầu khí, du lịch, giao thông vận tải, môi trường và hệ sinh thái.

Một số kịch bản đến năm 2030 đã được phát triển cho từng ngành, lĩnh vực bao gồm: kịch bản cơ sở và kịch bản “phát triển bền vững” (kịch bản xanh lam), phù hợp và bám sát khái niệm kinh tế xanh và kinh tế biển xanh.

Báo cáo nhấn mạnh, kịch bản xanh lam mang lại lợi ích vượt trội về sự đóng góp GDP, GNI (tổng thu nhập quốc dân) của các ngành kinh tế biển và thu nhập bình quân đầu người cho các lao động nghề biển. Nghiên cứu cho thấy, với kịch bản xanh lam được áp dụng, GDP của kịch bản xanh lam sẽ hơn kịch bản cơ sở lần lượt là 296 ngàn tỷ đồng (12,9 tỷ USD) vào năm 2025 và 538 ngàn tỷ đồng (23,5 tỷ USD) vào năm 2030.

Theo Tổng cục thống kê 

Công bố báo cáo về kinh tế biển, hướng đến kịch bản phát triển bền vững - Ảnh 1

Với kịch bản phát triển bền vững, GNI trên đầu người vượt hơn kịch bản cơ sở. Theo đó, đến năm 2025, GNI bình quân đầu người khi áp dụng kịch bản xanh là 230 triệu đồng (kịch bản cơ sở là 147 triệu đồng)… Con số này vào năm 2030 sẽ là 290 triệu đồng (thay vì 163 triệu đồng).

Để đạt được các mục tiêu tăng trưởng kinh tế biển xanh và bền vững, báo cáo đã đưa ra các khuyến nghị chính sách dựa trên ngành để đạt được quỹ đạo kịch bản xanh ở các ngành, lĩnh vực gồm: thủy sản, dầu khí, năng lượng tái tạo biển, Du lịch, vận tải hàng hải.

Theo bà Caitlin Wiesen, Trưởng đại diện thường trú UNDP tại Việt Nam, điều quan trọng là đẩy nhanh quy hoạch không gian biển và các chính sách là cần thiết để khai thác tiềm năng to lớn của ngành kinh tế biển. Trong khi tiềm năng rất lớn đối với ngành đánh bắt và nuôi trồng thủy sản của Việt Nam, và năng lượng tái tạo biển- đặc biệt là gió ngoài khơi, các dịch vụ hệ sinh thái đa dạng sinh học và du lịch, thì điều cốt yếu là phải cân bằng sự tăng trưởng của các lĩnh vực liên kết chặt chẽ này, vì sự phát triển của một ngành có thể tác động đến những ngành khác.

Kinh tế biển xanh đang là xu hướng phát triển của thế giới, đặc biệt là các quốc gia có biển. Theo ông Tạ Đình Thi, Phó Chủ nhiệm Ủy Ban khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội, nguyên Tổng cục trưởng Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam, “Báo cáo đưa ra một số khuyến nghị quan trọng để thúc đẩy kinh tế biển xanh tại Việt Nam, góp phần thực hiện thành công Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 và các mục tiêu phát triển bền vững của Liên Hợp Quốc, trong đó có mục tiêu SDG14 về bảo tồn và sử dụng bền vững các đại dương, biển và tài nguyên biển.