16:32 30/01/2021

Công tác chuẩn bị nhân sự trình Đại hội XIII được đánh giá cao

Hoàng Linh

Ngày làm việc chính thức thức năm của Đại hội Đảng XIII (30/1), các đại biểu tiếp tục bàn về công tác nhân sự tại hội trường.

Ngày làm việc chính thức thức năm của Đại hội Đảng XIII (30/1), các đại biểu tiếp tục bàn về công tác nhân sự tại hội trường.
Ngày làm việc chính thức thức năm của Đại hội Đảng XIII (30/1), các đại biểu tiếp tục bàn về công tác nhân sự tại hội trường.

Ngày làm việc chính thức thức năm của Đại hội Đảng XIII (30/1), các đại biểu tiếp tục bàn về công tác nhân sự tại hội trường, sau khi dành cả ngày trước đó, ngày 29/01/2021, làm việc tại đoàn.

Trong buổi sáng ngày 29/1, các đại biểu tiếp tục nghiên cứu tài liệu và thảo luận về nhân sự được dự kiến giới thiệu vào T.Ư khóa XIII; ghi phiếu ứng cử, đề cử (bổ sung) vào T.Ư khóa XIII. Sau đó, Tiểu ban Nhân sự nhận báo cáo của các đoàn về việc ứng cử, đề cử. Đoàn Chủ tịch nghe các trưởng đoàn báo cáo về danh sách ứng cử, đề cử (bổ sung) vào T.Ư khóa XIII.

Trong buổi chiều 29/1, Đoàn Chủ tịch thông báo tổng hợp danh sách ứng cử, đề cử (bổ sung) T.Ư khóa XIII đến các đoàn. Các đại biểu ghi phiếu xin rút khỏi danh sách ứng cử, đề cử T.Ư khóa XIII. Đoàn Chủ tịch đã họp để xem xét các trường hợp xin rút khỏi danh sách ứng cử, đề cử. Cũng trong buổi chiều, Đoàn Thư ký xin ý kiến Đoàn Chủ tịch về vấn đề đại hội cần biểu quyết trong các văn kiện Đại hội XIII.

Trao đổi với báo chí, ông Nguyễn Thanh Bình, Phó trưởng ban thường trực, Ban Tổ chức T.Ư cho biết, quy trình nhân sự khóa XIII được tiến hành theo các bước chặt chẽ, kỹ lưỡng, dân chủ, khách quan, công khai, minh bạch; đồng thời, được cụ thể hoá cho cả tái cử và lần đầu tham gia theo từng nhóm chức danh.

Theo đó, trên cơ sở kết quả công tác chuẩn bị nhân sự, tại các Hội nghị T.Ư lần thứ 13, 14 và 15, T.Ư khóa XII đã xem xét thận trọng, kỹ lưỡng và thống nhất cao danh sách nhân sự đề cử để trình Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII xem xét, bầu cử theo quy định.

Bên cạnh đó, T.Ư khóa XII đã cân nhắc thận trọng, xem xét tổng thể, thực hiện quy trình chặt chẽ, kỹ lưỡng, khách quan và đã thống nhất cao lựa chọn một số vị trí thuộc trường hợp "đặc biệt", cả với nhân sự tái ứng cử và lần đầu tham gia để trình Đại hội XIII của Đảng xem xét, bầu tham gia Ban Chấp hành T.Ư, Bộ Chính trị khóa XIII.

"Công tác chuẩn bị nhân sự được Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp, toàn diện, thường xuyên, chặt chẽ, bảo đảm nguyên tắc tập trung dân chủ, sự đoàn kết, thống nhất cao; đồng thời, tiến hành một cách khoa học, bài bản, khách quan, toàn diện, hiệu quả theo phương châm: Làm từng bước, từng việc, từng khâu, từng nhóm chức danh từ thấp đến cao, bảo đảm thận trọng, chặt chẽ, kỹ lưỡng, làm đến đâu chắc đến đó, nhất quán thực hiện theo đúng nguyên tắc của Đảng", Phó trưởng ban thường trực, Ban Tổ chức T.Ư cho hay.

Công tác nhân sự cũng được thực hiện có hiệu quả quan điểm xử lý hài hoà, hợp lý giữa tiêu chuẩn và cơ cấu; giữa tính phổ biến và tính đặc thù; giữa chuyên môn đào tạo và sở trường, năng lực thực tiễn; giữa kinh nghiệm công tác và chiều hướng phát triển; trong đó, đã đặc biệt coi trọng chất lượng, hiệu quả; bảo đảm phù hợp về cơ cấu theo địa bàn, lĩnh vực công tác, độ tuổi, giới tính, dân tộc..., không vì cơ cấu mà hạ thấp tiêu chuẩn. Kiên quyết không để lọt những người không bảo đảm tiêu chuẩn, điều kiện, không xứng đáng vào Ban Chấp hành Trung ương nhưng cũng không bỏ sót những người thật sự có đức, có tài, có uy tín trong Đảng và trong nhân dân.

Bên lề Đại hội XIII, các đại biểu đều đánh giá cao công tác chuẩn bị nhân sự trình Đại hội XIII. Nhiều đại biểu bày tỏ mong muốn Ban chấp hành Trung ương khoá XIII sẽ hiện thực hóa những khát vọng phát triển đất nước phồn vinh và hạnh phúc.

Đại biểu Nguyễn Văn Triệu, Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy Lâm Đồng, Bí thư Thành ủy Bảo Lộc

Phải nói là công tác nhân sự là một công tác quan trọng và là một trong hai nhiệm vụ quan trọng nhất của Đại hội. Bởi để đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ chiến lược phát triển kinh tế xã hội của nhiệm kỳ 13 thì công tác nhân sự phải được chuẩn bị chu đáo và kỹ lưỡng, đảm bảo đáp ứng được các yêu cầu đòi hỏi trong giai đoạn phát triển mới của đất nước.

Ngay từ đầu, chúng tôi đánh giá rất cao công tác làm nhân sự theo các quy trình, các bước, các vòng mà Ban chấp hành Trung ương khoá  12 đã làm hết sức khoa học, dân chủ và tạo sự đồng thuận đoàn kết cao.

Tôi tin là với sự chuẩn bị chu đáo như vậy sẽ giúp lựa chọn ra được một Ban chấp hành Trung ương bao gồm các đồng chí tiêu biểu, đủ đức đủ tài để gánh vác được trọng trách mà Đảng và Nhân dân giao phó.

Đại biểu Nông Bình Cương, Bí thư Tỉnh đoàn Bắc Kạn

Tham dự Đại hội 13 lần này, tôi nhận thấy rằng công tác nhân sự được chuẩn bị rất kỹ lưỡng, danh sách các ứng cử viên được đề cử đều là những người tiêu biểu, có đức có tài và điều này cũng khiến cho các đại biểu như tôi cũng khá khó khăn trong lựa chọn.

Điều mà tôi kỳ vọng nhất vào Ban chấp hành Trung ương khoá 13 chính là mong muốn các đồng chí mang hết trí tuệ để lãnh đạo đất nước phát triển trong giai đoạn mới, theo như mục tiêu mà các dự thải văn kiện của Đại hội 13 đề ra. Bên cạnh đó, tôi cũng mong muốn là với sự tham gia vào Ban Chấp hành Trung ương khoá 13, các đồng chí sẽ quan tâm nhiều đến thế hệ trẻ để thực hiện khát vọng vươn lên của toàn dân tộc đã được phản ánh trong văn kiện Đại hội XIII của Đảng, trong bối cảnh thế giới và thời đại đang thay đổi rất nhanh, phức tạp, khó lường, với không ít yếu tố bất định.

Đại biểu Phạm Thị Thanh Thủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trân Tổ quốc tỉnh Thanh Hóa

Qua nghiên cứu các tài liệu cũng như sự chuẩn bị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII cho công tác bầu cử Ban Chấp hành khóa XIII của Đảng, là một đại biểu tham dự Đại hội, tôi nhận thức rất sâu sắc rằng công tác nhân sự được triển khai rất khoa học, công phu, kỹ lưỡng, đảm bảo nguyên tắc dân chủ, khách quan…

Với trách nhiệm của mình và niềm vinh dự, tự hào khi được tham dự Đại hội Đảng, tôi sẽ lựa chọn các đồng chí tham gia vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đủ đức, đủ tài để cùng Đảng ta quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng, xây dựng đất nước ta ngày càng phồn vinh, phát triển, đời sống Nhân dân ngày càng ấm no, hạnh phúc.

Đại biểu Bùi Văn Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk

Nhiệm kỳ Đại hội XII, Đảng ta hết sức chú trọng công tác cán bộ. Trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã ban hành rất nhiều văn bản, quy định về công tác cán bộ, từ việc xây dựng tiêu chuẩn chức danh.

Thứ nhất, từ những chức danh cao nhất như Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Chủ tịch Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ, cho đến các chức danh khác đều được cụ thể hóa bằng tiêu chuẩn chức danh.

Thứ hai là chúng ta đã làm quy hoạch cán bộ cấp chiến lược, trước đây chưa được thực hiện như vậy.

Thứ ba là quy trình công tác cán bộ, chúng ta làm 5 bước rất chặt chẽ. Thứ tư, lần đầu tiên chúng ta có quy định về chống chạy chức, chạy quyền trong công tác cán bộ.

Trong nhiệm kỳ Đại hội XII, hàng loạt quy định liên quan đến công tác cán bộ đã được triển khai thực hiện đồng bộ, bài bản, nhờ đó góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ.

Đối với Đắk Lắk, chúng tôi đã cụ thể hóa những quy định này của Trung ương, của Bộ Chính trị, Ban Bí thư. Bên cạnh đó, chúng tôi đổi mới công tác đánh giá cán bộ, theo tinh thần như Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã khẳng định: Nếu chúng ta chọn đúng cán bộ thì nhân dân được nhờ, cách mạng và đất nước phát triển. Tương tự như vậy, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã yêu cầu: Tìm người tài, không tìm người nhà".

Đại biểu Hà Anh Dũng, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bình Phước

Với tư cách là đại biểu tham dự Đại hội 13, chúng tôi đánh giá cao công tác chuẩn bị nhân sự để trình đại hội lần này. Có thể thấy, điều kiện của các đồng chí trong danh sách giới thiệu đều rất xứng đáng.

Sau khi đối chiếu với các tiêu chuẩn, với các yêu cầu đặt ra, chúng tôi thấy công tác nhân sự rất công phu, qua quá trình lựa chọn từng bước, từng phần, làm đến đâu chắc đến đó, kỹ lưỡng đảm bảo 5 bước theo quy trình công tác cán bộ đã được quy định.

Đặc biệt chúng tôi thấy rằng Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII xem xét kỹ lưỡng, cân nhắc kỹ các điều kiện, tiêu chuẩn để giới thiệu các đồng chí tham gia ứng cử khóa XIII. Và rõ ràng đúng theo quy định của Đảng là không vì cơ cấu mà hạ thấp tiêu chuẩn. Đặc biệt là như ý kiến chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng ở một số lĩnh vực quan trọng thì cân nhắc, lựa chọn tinh tường, sáng suốt.

Qua 1,5 ngày đại biểu chúng tôi quan tâm nghiên cứu từng hồ sơ, danh sách ứng cử viên một cách kỹ lưỡng. Chúng tôi đánh giá rất cao và tin tưởng đây là yếu tố góp phần cho thành công của Đại hội XIII lần này.

Hôm nay là ngày quan trọng, đại biểu chúng tôi rất vinh dự và sẽ làm tròn trách nhiệm của mình. Chúng tôi tin rằng, Đại hội sáng suốt lựa chọn Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII hội tụ các đồng chí được sự tín nhiệm, đồng thuận cao, góp phần xây dựng Ban Chấp hành khóa mới có tâm, có tầm để xây dựng đất nước ta trong thế kỷ mới.

Chính vì xác định rõ điều đó, đại biểu chúng tôi quyết tâm thực hiện vai trò của một Đảng viên Cộng sản được nhân dân tin yêu, đảng bộ địa phương mình gửi gắm niềm tin. Khi lựa chọn đại biểu chúng tôi làm hết trách nhiệm của mình để lựa chọn chính xác và đúng nhất, lựa chọn những người ưu tú nhất.

Đòi hỏi đại biểu được bầu dám nói, dám làm, dám nghĩ, dám quyết định…

Đại biểu Sùng Đại Hùng, Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Hà Giang

Có thể nói nhân sự của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII đã được Trung ương chuẩn bị kỹ lưỡng với đòi hỏi trình độ, năng lực khắt khe. Tôi đánh giá cao về tiêu chuẩn, năng lực, yêu cầu đối với các ủy viên Ban Chấp hành khóa này. Đó là những người có đủ đức, đủ tài, thực hiện thắng lợi Nghị quyết của Đại hội trong 5 năm tới và các năm tiếp theo.

Trách nhiệm của chúng tôi trên cơ sở danh sách và lựa chọn của Ban Chấp hành khóa XII và đặc biệt là ý kiến của các đại biểu thảo luận tại hội trường, tại đoàn về lựa chọn nhân sự thì chúng tôi xem xét kỹ, đánh giá kết quả, đặc biệt tiêu chuẩn về trình độ, năng lực các đại biểu để lựa chọn những đồng chí đủ tiêu chuẩn để bầu vào Ban Chấp hành với niềm tin các đồng chí tiếp tục lãnh đạo, thực hiện thắng lợi nghị quyết của Đại hội Đảng khóa XIII.

Đối với các yêu cầu các đồng chí ủy viên Ban Chấp hành ngoài đủ đức, đủ tài, chúng tôi đòi hỏi các đại biểu phải có kỹ năng, trải nghiệm công tác và đặc biệt là dám nói dám làm, dám nghĩ, dám quyết định những quyết sách của Đảng, Nhà nước, đảm bảo an ninh quốc phòng.

Có thể nói rằng với sự chuẩn bị nhân sự, trách nhiệm của chúng tôi cũng là trách nhiệm nặng nề. Do vậy với đại biểu dự Đại hội phải xem xét kỹ từng đồng chí ủy viên để sáng suốt lựa chọn những đồng chí đủ năng lực bầu vào Ban Chấp hành. Đây là trách nhiệm đối với mỗi đại biểu lần này.