11:56 21/07/2016

Công ty mẹ Hoa Sen báo lãi 821 tỷ đồng

Hà Anh

Sau 9 tháng, doanh thu thuần của công ty mẹ Hoa Sen đạt 20.852 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế lại tăng 119% và đạt 821 tỷ đồng

Nhà máy Tôn Hoa Sen.
Nhà máy Tôn Hoa Sen.
Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen (mã HSG-HOSE) vừa công bố kết quả kinh doanh riêng công ty mẹ quý 3 và lũy kế 9 tháng đầu niên độ 2015-2016.

Theo đó, trong quý 3 niên độ 2015-2016, công ty mẹ Hoa Sen đạt doanh thu thuần 7.962 tỷ đồng, tăng 8,7% so với cùng kỳ, tuy nhiên lợi nhuận sau thuế lại tăng 77%, đạt hơn 395 tỷ đồng.

Sau 9 tháng, doanh thu thuần của công ty mẹ Hoa Sen đạt 20.852 tỷ đồng, giảm 12,4%. Tuy nhiên, lợi nhuận sau thuế lại tăng 119% và đạt 821 tỷ đồng.

HSG cho biết, lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ tăng gần 120% so với cùng kỳ năm trước là do doanh thu giảm trong khi giá vốn hàng bán giảm dẫn đến lợi nhuận gộp tăng.

Mặt khác, chi phí bán hàng, chi phí quản lý của doanh nghiệp này lại tăng, lần lượt 129 tỷ và 146 tỷ đồng. Trong khi đó, chi phí tài chính giảm 63,6 tỷ đồng.

Được biết, Bộ Công Thương đã có quyết định áp dụng biện pháp tự vệ chính thức với mặt hàng phôi thép và thép dài nhập khẩu vào Việt Nam. Theo đó, Bộ Công thương cũng đã có quyết định áp thuế tự vệ chính thức với thép dài và phôi thép trong 4 năm với mức thuế cho thép dài cao hơn mức thuế đã áp tạm thời trước đây từ 14,2% lên 15,4%.