14:27 26/09/2021

Cuối tuần, một loại nhà đầu tư bị phạt tiền do mua bán không báo cáo

Hà Anh -

SSC vừa ban hành một loạt quyết định về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với các cá nhân là cổ đông lớn của HJS, VSE; người có liên quan đến Chủ tịch VPB; thành viên HĐQT VAF; Thành viên HĐQT kiêm Phó tổng giám đốc HAP... do mua bán chứng khoán mà không báo báo...

Ảnh minh hoạ.
Ảnh minh hoạ.

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (SSC) vừa ban hành một loạt quyết định về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với các cá nhân là cổ đông lớn của HJS, VSE; người có liên quan đến Chủ tịch VPB; thành viên HĐQT VAF; Thành viên HĐQT kiêm Phó tổng giám đốc HAP...do mua bán chứng khoán mà không báo báo.

Theo đó, bà Trịnh Thị Thúy (Hà Nội) bị phạt 30 triệu đồng do đã công bố thông tin không đúng thời hạn khi sở hữu từ 5% trở lên số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết của công ty đại chúng.

Cụ thể: ngày 23/04/2020, bà Trịnh Thị Thúy, đã mua 1.060.000 cổ phiếu của Công ty cổ phần Thủy điện Nậm Mu (mã HJS-HNX), dẫn đến số lượng (tỷ lệ) sở hữu cổ phiếu của bà Trịnh Thị Thúy tăng từ 0 cổ phiếu HJS (0%) lên 1.060.000 cổ phiếu HJS (5,05%), trở thành cổ đông lớn của Thủy điện Nậm Mu. Tuy nhiên, đến ngày 29/05/2020, HNX mới nhận được công bố thông tin khi trở thành cổ đông lớn của bà Trịnh Thị Thúy.

Tương tự, Công ty cổ phần Blue Point (Tp.HCM) cũng bị phạt 30 triệu đồng do đã công bố thông tin không đúng thời hạn khi có thay đổi về tỷ lệ cổ phiếu sở hữu qua các ngưỡng 1% số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết.

Cụ thể: ngày 08/3/2021, Công ty cổ phần Blue Point, cổ đông lớn của Công ty cổ phần Dịch vụ Đường cao tốc Việt Nam (mã VSE-UpCoM) đã thực hiện bán 27.500 cổ phiếu VSE dẫn đến tỷ lệ nắm giữ sau giao dịch thay đổi vượt ngưỡng 1% số cổ phiếu có quyền biểu quyết của VSE (giảm từ 11% xuống 10%).

Sau đó, vào ngày 17/3/2021, Công ty cổ phần Blue Point đã thực hiện bán 87.500 cổ phiếu VSE dẫn đến tỷ lệ nắm giữ sau giao dịch thay đổi vượt ngưỡng 1% số cổ phiếu có quyền biểu quyết của VSE, giảm từ 10% xuống 9%). Ngày 14/4/2021, HNX mới nhận được các công bố thông tin khi có thay đổi về số lượng cổ phiếu sở hữu qua ngưỡng 1% số lượng cổ phiếu của Công ty cổ phần Blue Point.

Trước đó, ông Lê Thiếu Sơn (Hà Nội), là người có liên quan của ông Ngô Chí Dũng – Chủ tịch Hội đồng Quản trị Ngân hàng Thương mại Cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng (mã VPB-HOSE) bị phạt 20 triệu đồng do ông Sơn đã bán 10.000 cổ phiếu VPB, vào ngày 02/02/2021 và bán 10.600 cổ phiếu VPB, vào ngày 03/3/2021 nhưng không công bố thông tin về việc dự kiến giao dịch.

Bên cạnh đó, Công ty TNHH Hoàng Ngân (Ninh Bình) bị phạt 110 triệu đồng do đã công bố thông tin không đúng thời hạn về kết quả thực hiện giao dịch.

Cụ thể: từ ngày 23/03/2021 đến ngày 30/03/2021, Công ty TNHH Hoàng Ngân là tổ chức có liên quan của ông Nguyễn Ngọc Thạch – thành viên Hội đồng quản trị CTCP Phân lân nung chảy Văn Điển (mã VAF-HOSE)  đã mua 800.000 cổ phiếu VAF, nhưng đến ngày 16/04/2021, HOSE mới nhận được báo cáo kết quả giao dịch của Công ty TNHH Hoàng Ngân.

Còn Công ty cổ phần Tập đoàn BGI (Hà Nội) bị phạt 60 triệu đồng do công ty này đã báo cáo không đúng thời hạn theo quy định pháp luật. Cụ thể: trong năm 2019, công ty đã thay đổi mục đích sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng (thực hiện chào bán trong năm 2018). Ngày 25/5/2020, Công ty tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên nhưng chưa báo cáo ĐHĐCĐ về việc thay đổi phương án sử dụng vốn nêu trên. Ngày 11/6/2021, Công ty mới thực hiện báo cáo ĐHĐCĐ thông qua việc thay đổi phương án sử dụng vốn, trong đó có việc thay đổi trong năm 2019 (Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường số 18/2021 NQ/ĐHĐCĐ ngày 11/6/2021).

Ngoài ra, ông Vũ Xuân Thịnh (Hải Phòng), thành viên Hội đồng quản trị kiêm Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần Tập đoàn HAPACO (mã HAP) bị  (mã HAP-HOSE) phạt 22,5 triệu đồng do ông này đã báo cáo không đúng thời hạn về lý do không thực hiện được giao dịch. Cụ thể: ông Vũ Xuân Thịnh đăng ký mua 2.000.000 cổ phiếu HAP từ ngày 06/10/2020 đến ngày 05/11/2020 và không thực hiện được giao dịch. Tuy nhiên, đến ngày 20/11/2020, HOSE mới nhận được báo cáo và giải trình về nguyên nhân không thực hiện được giao dịch của ông Vũ Xuân Thịnh.

Cuối cùng, ông Phạm Thế Long (Hải Phòng), là Thư ký Công ty cổ phần Vận tải Xăng dầu VIPCO (mã VIP-HOSE) bị phạt 5 triệu đồng do ông này công bố thông tin không đúng thời hạn về kết quả thực hiện giao dịch. Cụ thể: từ ngày 04/5/2021 đến ngày 07/5/2021, ông Phạm Thế Long bán 24.900 cổ phiếu VIP, nhưng công bố thông tin không đúng thời hạn về kết quả thực hiện giao dịch.