08:00 03/12/2021

Đà Nẵng: 11 tháng giải ngân vốn đầu tư công đạt 76,4% kế hoạch

Kế hoạch vốn đầu tư công năm 2021 của thành phố được Trung ương giao 6.935 tỷ đồng, tuy nhiên, do ảnh hưởng nặng nề của dịch bệnh Covid-19, nên Đà Nẵng cũng như nhiều địa phương của cả nước đã được Chính phủ điều chỉnh giảm nguồn vốn đầu tư từ ngân sách Trung ương...

 Dự án cải tạo nút giao thông cầu vượt Trần Thị Lý với tổng vốn 723 tỷ đồng đã được đẩy nhanh tiến độ thi công các hạng mục giai đoạn 2.
Dự án cải tạo nút giao thông cầu vượt Trần Thị Lý với tổng vốn 723 tỷ đồng đã được đẩy nhanh tiến độ thi công các hạng mục giai đoạn 2.

Theo số liệu thống kê của Sở Kế hoạch Đầu tư thành phố Đà Nẵng, dự kiến tổng giá trị giải ngân vốn đầu tư công năm 2021 tính đến ngày 30/11/2021 trên địa bàn thành phố ước thực hiện 5.300 tỷ đồng, đạt 76,4% kế hoạch Trung ương giao. Tỷ lệ này tuy chưa đạt chỉ tiêu Hội đồng nhân dân thành phố giao, song so với mặt bằng chung của cả nước thì công tác giải ngân vốn đầu tư công của Đà Nẵng đạt kết quả tương đối tốt.

Bà Trần Thị Thanh Tâm, Giám đốc Sở Kế hoạch Đầu tư Đà Nẵng, cho biết thành phố đang quyết tâm nỗ lực phấn đấu đến 31/01/2022 sẽ giải ngân đạt 95-100% kế hoạch vốn đầu tư công đã giao trong năm 2021.

Kế hoạch vốn đầu tư công năm 2021 của thành phố được Trung ương giao 6.935 tỷ đồng, tuy nhiên, do ảnh hưởng nặng nề của dịch bệnh Covid-19, nên Đà Nẵng cũng như nhiều địa phương của cả nước đã được Chính phủ điều chỉnh giảm nguồn vốn đầu tư từ ngân sách Trung ương.

Theo đó, Đà Nẵng đã được Chính phủ điều chỉnh giảm nguồn ngân sách ODA bổ sung có mục tiêu cho ngân sách địa phương từ 470 tỷ đồng xuống còn 330 tỷ đồng - theo Quyết định số 1535/QĐ-TTg ngày 15/9/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc giao Kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn vốn ngân sách Nhà nước giai đoạn 2021-2025.

Năm 2021, rất nhiều ngành, lĩnh vực sản xuất, kinh doanh của Đà Nẵng chịu ảnh hưởng tiêu cực của dịch bệnh, đặc biệt là nhiều công trình trọng điểm có tổng mức vốn đầu tư lớn buộc phải ngừng thi công do thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 19 và Chỉ thị 16 của Chính phủ. Song với sự chỉ đạo sát sao của Thành ủy Đà Nẵng, lãnh đạo thành phố đã tập trung mọi nguồn lực vừa chăm lo công tác an sinh xã hội, hỗ trợ doanh nghiệp duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh, vừa quyết liệt trong công tác giải phóng mặt bằng, tranh thủ thời gian lúc dịch tạm lắng, đẩy nhanh tiến độ thi công các dự án trọng điểm, thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công, nhằm sớm đưa công trình vào sử dụng phục vụ đời sống, sản xuất.

Cùng với đó, các sở, ban ngành của thành phố cũng đã kịp thời ban hành một số văn bản cải cách hành chính, tháo gỡ khó khăn, giải quyết các thủ tục thông thoáng như: rút ngắn thời gian thực hiện các trình tự đầu tư xây dựng cơ bản, tạo thuận lợi cho các doanh nghiệp đẩy nhanh tiến độ thi công các dự án có vai trò quan trọng giải quyết vấn đề cấp bách phục vụ dân sinh và phát triển kinh tế - xã hội của thành phố.

Cùng với đó, các Tổ công tác liên ngành của thành phố đã phát huy tốt vai trò, nhiệm vụ được giao trực tiếp giải quyết một số công việc được ủy quyền, bỏ qua một số tầng nấc trung gian, giúp các chủ đầu tư giải quyết kịp thời vướng mắc về đầu tư xây dựng, đất đai, quy hoạch; Đồng thời phối hợp với các ngành chức năng hỗ trợ chuyên môn hướng dẫn công tác hồ sơ, tạo điều kiện thuận lợi giúp cho các nhà thầu vừa thanh toán nhanh khối lượng công việc hoàn thành, vừa giải ngân kịp thời đảm bảo đúng các quy định của Nhà nước.

Điển hình như tại dự án cải tạo nút giao thông cầu vượt Trần Thị Lý với tổng vốn 723 tỷ đồng đã được đẩy nhanh tiến độ thi công các hạng mục giai đoạn 2 gồm: hầm chui, hệ thống điện chiều sáng, thoát nước. Các dự án: Nhà máy nước Hòa Liên (giai đoạn 1) tổng vốn đầu tư 1.170 tỷ đồng; Dự án xử lý rác thải công suất 1.000 tấn/ngày đêm với số vốn 823 tỷ đồng cũng đang được các nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công, giải ngân kịp thời.

Để đảm bảo thực hiện mục tiêu giải ngân từ 95-100% kế hoạch vốn đầu tư công năm 2021, Thành ủy Đà Nẵng vừa ban hành Công văn số 1179, ngày 01/11/2021 chỉ đạo xác định việc đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công là nhiệm vụ chính trị quan trọng, then chốt, góp phần thúc đẩy, khôi phục tăng trưởng kinh tế thành  phố từ nay đến cuối năm. Theo đó, thành phố đã chỉ đạo đôn đốc các chủ đầu tư, quản lý dự án đẩy mạnh giải ngân kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản trong các tháng cuối năm, trong đó khẩn trương thực hiện, có kế hoạch chi tiết giải ngân trong từng tháng đối với từng chủ đầu tư và từng dự án chi tiết; giao chỉ tiêu giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công các tháng còn lại trong năm cho từng Ban quản lý dự án chuyên ngành thuộc UBND thành phố; UBND các quận huyện, và tính tỷ lệ giải ngân có phần kinh phí đền bù giải toả cho UBND các quận, huyện.

Ông Lê Trung Chinh, Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng đã chỉ đạo: “Yêu cầu các đơn vị, địa phương có văn bản cam kết giải ngân đạt từ 95%-100% kế hoạch vốn đầu tư công đã giao trong năm 2021; giao Hội đồng giải phóng mặt bằng các quận, huyện tăng cường công tác tiếp công dân, tuyên truyền vận động nhân dân sớm bàn giao mặt bằng thực tế để các chủ đầu tư triển khai dự án”.