05:00 02/12/2021

Thủ tướng: Đà nẵng chưa phát triển xứng với tiềm năng khác biệt và cơ hội nổi trội

Tiến Dũng

Đà Nẵng chưa có nhiều doanh nghiệp lớn; có nhiều đổi mới sáng tạo nhưng đổi mới sáng tạo chưa thành động lực để kéo theo sự thay đổi căn bản trong phát triển kinh tế - xã hội; thu hút FDI thấp, chưa có nhiều dự án công nghệ cao, công nghệ nguồn…

Thủ tướng Phạm Minh Chính - Ảnh: VGP
Thủ tướng Phạm Minh Chính - Ảnh: VGP

Chủ trì buổi làm việc trực tuyến giữa Thường trực Chính phủ với lãnh đạo chủ chốt Thành phố Đà Nẵng về tình hình phát triển kinh tế-xã hội và các nhiệm vụ, định hướng lớn trong thời gian tới, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh vai trò, vị trí, tầm quan trọng của Đà Nẵng.

Việc này được khẳng định qua việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết 43 về xây dựng và phát triển Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, Quốc hội đã có Nghị quyết 119 về thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị và cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Đà Nẵng.

CHƯA PHÁT TRIỂN XỨNG VỚI TIỀM NĂNG KHÁC BIỆT

Thủ tướng ghi nhận, đánh giá cao sự nỗ lực, phấn đấu, vươn lên của lãnh đạo, cấp ủy, chính quyền, hệ thống chính trị và nhân dân Đà Nẵng thời gian qua, đóng góp tích cực, quan trọng vào thành tựu chung của cả nước, trong bối cảnh có rất nhiều khó khăn với vị trí tâm dịch của Đà Nẵng qua nhiều đợt dịch.

Tuy nhiên, Thủ tướng cho rằng sự phát triển của thành phố chưa tương xứng với tiềm năng khác biệt, cơ hội nổi trội, lợi thế cạnh tranh, sự quan tâm của Đảng và Nhà nước. Thành phố chưa có nhiều doanh nghiệp lớn; có nhiều đổi mới sáng tạo nhưng đổi mới sáng tạo chưa thành động lực để kéo theo sự thay đổi căn bản trong phát triển kinh tế - xã hội; thu hút FDI thấp, chưa có nhiều dự án công nghệ cao, công nghệ nguồn… Công tác quy hoạch, quản lý quy hạch còn những bất cập, phải cố gắng hơn.

Công tác an sinh xã hội, hạ tầng xã hội được quan tâm nhưng tình hình đời sống, việc làm của một bộ phận người dân còn khó khăn. Tình hình an ninh trật tự còn tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp. Giải ngân vốn đầu tư công; công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, triển khai nhiều công trình, dự án lớn còn chậm. Việc thực hiện các kết luận thanh tra, điều tra, kiểm toán và thi hành các bản án chậm, phát sinh nhiều khó khăn, vướng mắc.

Thủ tướng yêu cầu, các bộ ngành phải cùng nhau chung tay, chung sức, tìm cách tháo gỡ cho Đà Nẵng trên cơ sở các quy định của Đảng và Nhà nước, theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao, tạo thuận lợi nhất cho người dân và sự phát triển. Việc nào thuộc thẩm quyền của Chính phủ, các bộ ngành thì phải làm ngay, những đề xuất nào hợp lý nhưng vượt quá quy định thì nghiên cứu, báo cáo cấp có thẩm quyền.

5 NHIỆM VỤ CHO ĐÀ NẴNG

Thủ tướng nêu rõ 5 nhiệm vụ cụ thể mà Đà Nẵng cần tập trung triển khai trong thời gian tới.

Trước hết, phải tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, thực hiện các nhiệm vụ về tổ chức, bộ máy, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức theo các nghị quyết, kết luận của Trung ương, Bộ Chính trị. Trên cơ sở đó, lãnh đạo cả hệ thống chính trị thực hiện thật tốt các nhiệm vụ được giao, khắc phục các bất cập, tồn tại, hạn chế.

Toàn cảnh buổi làm việc - Ảnh: VGP
Toàn cảnh buổi làm việc - Ảnh: VGP

Thứ hai, phải kiểm soát được dịch bệnh, thực hiện nghiêm túc, sáng tạo Nghị quyết 128 của Chính phủ về quy định tạm thời thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh, phù hợp với điều kiện cụ thể của thành phố, trên cơ sở đó phát triển các lĩnh vực kinh tế - xã hội.

Thứ ba, tiếp tục đẩy mạnh rà soát, hoàn thiện thể chế, cơ chế, chính sách, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho sản xuất, kinh doanh trên địa bàn.

Thứ tư, đẩy mạnh nghiên cứu, cơ cấu lại nền kinh tế Đà Nẵng hài hòa, cân đối, phù hợp hơn, phát huy tiềm năng khác biệt, cơ hội nổi trội, lợi thế cạnh tranh, phát triển dựa trên đổi mới sáng tạo và khoa học công nghệ.

"Trong bối cảnh diện tích hẹp, nguồn lực hạn chế, Đà Nẵng cần đi lên từ bàn tay, khối óc, mảnh đất, khung trời, cửa biển của mình, lựa chọn trọng tâm trọng điểm, tìm ra động lực phát triển mới. Thủ tướng gợi ý một số hướng đi như cùng với phát triển dịch vụ, cần đẩy mạnh phát triển công nghiệp công nghệ cao", Thủ tướng nhấn mạnh.

Thứ năm, đẩy mạnh hợp tác công tư, lấy đầu tư công dẫn đắt đầu tư tư, kích hoạt mọi nguồn lực xã hội trên các lĩnh vực. Rà soát lại, xây dựng các quy hoạch, cùng các bộ, ngành, địa phương tính toán không gian phát triển trên cơ sở bài toán tổng thể lợi ích quốc gia.

Cùng với đó, tập trung phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao; xây dựng hạ tầng chiến lược (cả hạ tầng cứng và mềm, nhất là hạ tầng cho y tế, giáo dục); quan tâm  phát triển văn hóa, xã hội, công nghiệp văn hóa, giải trí đi đôi với phát triển du lịch.

Thủ tướng yêu cầu tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tạo thuận lợi hơn cho doanh nghiệp và người dân; giữ vững ổn định chính trị, trật tự, an toàn xã hội với vị trí chiến lược về an ninh, quốc phòng của Đà Nẵng; khắc phục khó khăn, vướng mắc, tập trung thực hiện và xử lý dứt điểm những vi phạm theo các kết luận thanh tra, điều tra, kiểm toán và thi hành các bản án để khơi thông các nguồn lực cho sự phát triển thành phố.

 
Cuộc họp được tổ chức theo hình thức trực tuyến với đầu cầu Trụ sở Chính phủ có Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh; Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP Trần Văn Sơn, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long, Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Văn Thể; Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà; Tổng Thanh tra Chính phủ Đoàn Hồng Phong; lãnh đạo một số bộ, ngành, cơ quan Trung ương… Dự làm việc tại đầu cầu Đà Nẵng có Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng và các đồng chí lãnh đạo chủ chốt của Thành phố.
Tại cuộc họp, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng cho biết trong 6 tháng đầu năm, GRDP thành phố tăng 5,09%, song do ảnh hưởng nặng của dịch bệnh trong quý III nên 9 tháng đầu năm giảm 1,25%.
Một số điểm sáng là xuất khẩu phần mềm tăng 6% so với cùng kỳ, đóng góp 8% GRDP. Giá trị gia tăng khu vực dịch vụ ước tăng 1,24%. Kim ngạch xuất khẩu hàng hóa ước tăng 12%... Đà Nẵng đang nỗ lực đẩy nhanh bao phủ tiêm vaccine phòng COVID-19 với hơn 98% người trên 18 tuổi được tiêm ít nhất 01 liều, hơn 50% người trên 18 tuổi đủ liều, thiết lập 112 trạm y tế lưu động tại 56/56 xã, phường…
Đặt vấn đề “khơi thông nguồn lực” cho phát triển, lãnh đạo Đà Nẵng nêu 23 kiến nghị tại cuộc làm việc, liên quan tới việc thành lập Trung tâm tài chính quy mô khu vực tại Đà Nẵng, đẩy mạnh khởi nghiệp đổi mới sáng tạo phát triển Đại học Đà Nẵng, cùng một số nội dung liên quan tới các công trình, dự án, cơ chế, chính sách… Thành phố cũng kiến nghị một số nội dung liên quan tới việc thực hiện các kết luận thanh tra, kiểm tra, các bản án liên quan các vụ việc phức tạp, tồn tại nhiều năm.