06:00 07/07/2021

Đà Nẵng rà soát hiện trạng sử dụng hơn 1600 cơ sở nhà đất công

Nhĩ Anh

Qua báo cáo của 58 cơ quan, đơn vị và biên bản kiểm tra hiện trạng, đến nay, tại thành phố có tổng số 1.635 cơ sở nhà ở, đất công sản.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Sở Tài chính Đà Nẵng phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan hoàn thành việc kiểm tra và lập biên bản kiểm tra hiện trạng các cơ sở nhà, đất trên địa bàn thành phố…

Trong số 1.635 cơ sở nhà ở, đất công hiện nay, có 19 cơ sở có tổng diện tích đất 52.943m2, tổng diện tích sàn sử dụng 20.300m2 do Thành ủy Đà Nẵng quản lý. Có 346 cơ sở, tổng diện tích đất 3.087.670m2, tổng diện tích sàn sử dụng 1.176.013m2 do các cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp thuộc khối thành phố quản lý.

1.212 cơ sở khác với tổng diện tích đất 2.892.729m2, tổng diện tích sàn sử dụng 1.249.277m2 là do Ủy ban nhân dân các quận, huyện quản lý; 8 cơ sở, tổng diện tích đất 9.160m2, tổng diện tích sàn sử dụng 9.940m2 thu hồi theo chủ trương của Ủy ban nhân dân thành phố; 40 cơ sở còn lại với tổng diện tích đất 28.007m2, tổng diện tích sàn sử dụng 27.144m2 do Trung tâm Quản lý và Khai thác nhà đang quản lý.

Theo  Sở Tài chính, về hiện trạng sử dụng cơ sở nhà, đất như trên, có 1.435 cơ sở nhà, đất đang sử dụng làm trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp. Trong đó có 25 cơ sở cho thuê một phần diện tích đã được phê duyệt Đề án, 32 cơ sở cho thuê một phần diện tích chưa được phê duyệt Đề án.

Có 18 cơ sở nhà, đất cho thuê, cho mượn toàn bộ nhưng chưa được cấp có thẩm quyền phê duyệt; Có 36 khu đất trống chưa sử dụng trong đó các quận, huyện có 17 khu đất, riêng huyện Hòa Vang có 12 khu đất, khối cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp Nhà nước có 14 khu đất, riêng Công ty Cổ phần Môi trường đô thị Đà Nẵng 11 khu đất...

Theo quy định về sắp xếp lại, xử lý tài sản công theo Nghị định 167 của Chính phủ, việc sắp xếp lại, xử lý tài sản công bảo đảm sử dụng hiệu quả, tiết kiệm; đúng tiêu chuẩn, định mức do cơ quan, người có thẩm quyền ban hành; đúng mục đích sử dụng được Nhà nước giao, đầu tư xây dựng, mua sắm, cho thuê; phù hợp với quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch xây dựng được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Tuy nhiên, báo cáo của Sở Tài chính Đà Nẵng nêu, quá trình sắp xếp, xử lý nhà, đất công sản gặp khó khăn, vướng mắc do hiện nay quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016- 2020) của thành phố đã hết hạn. Ngày 15/3/2021, Thủ tướng Chính phủ có Quyết định số 359/QĐ-TTg về phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Hiện nay, Sở Tài nguyên và Môi trường đang xây dựng phương án phân bổ và khoanh vùng đất đai tích hợp vào quy hoạch thành phố Đà Nẵng thời kỳ 2021- 2030 và Kế hoạch sử dụng đất thành phố Đà Nẵng thời kỳ 2021 - 2025 theo quy hoạch chung của thành phố.

Do đó, Sở Tài chính cho rằng, sau khi quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021- 2030 và Kế hoạch sử dụng đất thành phố Đà Nẵng thời kỳ 2021- 2025 được phê duyệt và rà soát lại quy hoạch xây dựng của các cơ sở nhà, đất nêu trên theo Quyết định số 359/QĐTTg thì mới có cơ sở đề xuất phương án sắp xếp lại, xử lý các cơ sở nhà, đất nêu trên theo quy định.

 
Trong 6 tháng cuối năm, Sở Tài chính Đà Nẵng đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố giao Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Xây dựng khẩn trương rà soát có ý kiến đầy đủ về quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch xây dựng đối với các cơ sở nhà, đất của cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn thuộc thành phố. Trước mắt, sớm có ý kiến cụ thể đối với các cơ sở nhà, đất do Trung tâm Quản lý và Khai thác nhà đang quản lý, gửi Sở Tài chính để tổng hợp, báo cáo đề xuất Ủy ban nhân dân thành phố xem xét phê duyệt Phương án tổng thể sắp xếp lại, xử lý các cơ sở nhà, đất theo quy định tại Nghị định số 167/2017/NĐ-CP.