10:41 22/12/2007

Đặt cọc 1 triệu USD cho quy hoạch Khu kinh tế Vân Đồn

Minh Khôi

Tập đoàn của Mỹ vừa đặt cọc 1 triệu USD với tỉnh Quảng Ninh để thực hiện quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Vân Đồn

Trên cơ sở của bản thỏa thuận nguyên tắc giữa UBND tỉnh Quảng Ninh và Tập đoàn Giải pháp toàn cầu thiên niên kỷ - MIGS (Mỹ) đã ký kết ngày 7/12/2007, MIGS vừa chính thức đặt cọc 1 triệu USD với tỉnh Quảng Ninh để thực hiện Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Vân Đồn.

Theo nội dung bản thỏa thuận, thì thời gian hoàn thành cho quy hoạch Khu kinh tế Vân Đồn là 10 tháng, toàn bộ kinh phí khảo sát và lập quy hoạch chung do MIGS chi trả.

Trong trường hợp MIGS hoàn thành các công việc theo yêu cầu thì khoản tiền đặt cọc sẽ được hoàn trả, nếu không thực hiện theo thỏa thuận mà lỗi do MIGS thì khoản tiền này sẽ không được hoàn trả lại.