15:56 14/03/2023

Đẩy mạnh rà soát các dự án bất động sản phải ngừng hoạt động để giải phóng nguồn lực đất đai

Thanh Xuân -

Theo Nghị quyết số 33/NQ-CP, Chính phủ sẽ đẩy mạnh việc rà soát, phân loại xử lý các dự án bất động sản đang có vướng mắc về pháp lý, phải ngừng hoạt động, không đưa được sản phẩm ra thị trường do vướng mắc pháp lý để giải phóng nguồn lực đất đai, nguồn vốn đầu tư, giảm rủi ro nợ xấu tín dụng…

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 33/NQ-CP về một số giải pháp tháo gỡ và thúc đẩy thị trường bất động sản phát triển an toàn, lành mạnh, bền vững. 

Trong đó, Chính phủ giao các bộ, ngành cơ quan trung ương, địa phương theo chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền được giao: Tập trung xây dựng, phê duyệt các quy hoạch, tạo sự đồng bộ, thống nhất, ổn định của các quy hoạch; gắn kết phát triển công nghiệp, dịch vụ, du lịch, hệ thống kết cấu hạ tầng với phát triển đô thị và dự án nhà ở để đảm bảo cân đối cung - cầu;

Đẩy mạnh việc rà soát, phân loại xử lý các dự án bất động sản đang có vướng mắc về pháp lý, phải ngừng hoạt động, không đưa được sản phẩm ra thị trường do vướng mắc pháp lý để giải phóng nguồn lực đất đai, nguồn vốn đầu tư, giảm rủi ro nợ xấu tín dụng;

Kiên quyết xử lý tình trạng cán bộ lơ là, không làm hết trách nhiệm, sợ trách nhiệm và sách nhiễu trong thực thi công vụ, nhất là trong công tác phê duyệt quy hoạch, thực hiện các thủ tục về đầu tư, cấp phép, đấu thầu, đấu giá, định giá đất đai, bất động sản.

Tiếp tục triển khai hiệu quả giải pháp hỗ trợ thị trường bất động sản gắn với chính sách nhà ở cho các đối tượng chính sách, người có thu nhập thấp, nhà ở cho công nhân. Tăng cường công tác nghiên cứu, phân tích, dự báo thị trường, đặc biệt là nhu cầu về các loại hình bất động sản công nghiệp, bất động sản dịch vụ, du lịch, nhằm đảm bảo nguồn cung cho thị trường, thúc đẩy phát triển sản xuất, tạo việc làm, nhu cầu về nhà ở theo phân khúc; 

Chỉ đạo, đôn đốc, hướng dẫn kịp thời tháo gỡ khó khăn trong triển khai thủ tục pháp lý cho các dự án bất động sản; Đẩy mạnh công tác công bố, công khai, minh bạch thông tin, đảm bảo hiệu quả, kịp thời, đúng bản chất tình hình, tránh thông tin sai lệch, chú trọng tuyên truyền, phổ biến, công bố công khai chính sách, quy định, giải pháp mới của Nhà nước về tín dụng, trái phiếu, cổ phiếu, tình hình thị trường bất động sản.

Liên quan đến Nghị quyết số 33, theo Chủ tịch Hiệp hội bất động sản TP.HCM Lê Hoàng Châu, Nghị quyết của Chính phủ đã đánh giá chính xác tình hình thị trường bất động sản hiện nay, xác định cụ thể khó khăn, vướng mắc chủ yếu và chỉ rõ nguyên nhân, nhất là nguyên nhân chủ quan. Đồng thời, cũng đề ra những quan điểm, mục tiêu để xây dựng, phát triển thị trường bất động sản an toàn, lành mạnh, bền vững, gắn bó hữu cơ với sự phục hồi, phát triển mạnh mẽ của nền kinh tế đất nước.

Đặc biệt, ông Lê Hoàng Châu nhấn mạnh: “Nghị quyết của Chính phủ đã chỉ đạo tổng thể các giải pháp rất đúng, trúng và giao nhiệm vụ cụ thể cho từng bộ, ngành, chính quyền cấp tỉnh”.

Tương tự, đại diện Hiệp hội Bất động sản Việt Nam (VNRea) nhận xét, quan điểm và mục tiêu của Chính phủ bám sát được thực trạng vấn đề khó khăn, vướng mắc, lệch lạc của thị trường hiện tại. Từ đó tạo ra tư duy chỉ đạo và giao nhiệm vụ đến từng nhóm vấn đề một cách đầy đủ, đúng người - đúng đối tượng. Theo vị này, “Nghị quyết số 33/NQ-CP thể hiện tính quyết liệt của Chính phủ về việc quyết tâm tháo gỡ khó khăn, cũng như thúc đẩy trở lại sự ổn định, phát triển bền vững của thị trường bất động sản Việt Nam”.