10:02 13/12/2022

Đề nghị nhà mạng ngừng cung cấp dịch vụ hai chiều với hàng loạt số điện thoại

Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội vừa đề nghị các doanh nghiệp viễn thông tạm ngừng cung cấp dịch vụ 2 chiều, bao gồm cả chiều gọi đi và chiều gọi đến, đối với 33 số điện thoại nhắn tin rác, cuộc gọi rác, quảng cáo rao vặt sai quy định…

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Cụ thể, Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội, cho biết qua công tác quản lý Nhà nước về quảng cáo rao vặt, các đơn vị trên địa bàn thành phố Hà Nội đã rà soát và phát hiện các số điện thoại thực hiện quảng cáo rao vặt sai quy định.

Thực hiện Luật Quảng cáo năm 2012, Nghị định số 91/2020/NĐ-CP ngày 14/8/2020 của Chính phủ chống tin nhắn rác, thư điện tử rác, cuộc gọi rác, Quyết định số 01/2016/QĐ-UBND ngày 20/01/2016 của UBND thành phố Hà Nội ban hành quy chế quản lý quảng cáo ngoài trời trên địa bàn thành phố Hà Nội và Quyết định số 30/QĐ-STTTT ngày 28/01/2021 của Sở Thông tin và Truyền thông ban hành “Quy trình xử lý đối với các số điện thoại liên hệ trong các biển quảng cáo, rao vặt sai quy định” và “Quy trình xử lý đối với các số điện thoại, số dịch vụ tin nhắn ngắn nhắn tin rác, thực hiện cuộc gọi rác” trên địa bàn thành phố Hà Nội, ngày 6/12/2022 Sở Thông tin và Truyền thông tiếp tục có công văn số 580/TTR đề nghị các doanh nghiệp viễn thông tạm ngừng cung cấp dịch vụ đối với 33 số điện thoại thực hiện tin nhắn rác, gọi rác và quảng cáo rao vặt sai quy định.

Danh sách 33 số điện thoại nhắn tin rác, cuộc gọi rác, quảng cáo rao vặt sai quy định.
Danh sách 33 số điện thoại nhắn tin rác, cuộc gọi rác, quảng cáo rao vặt sai quy định.

Theo đó, Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội Hà Nội đề nghị các doanh nghiệp viễn thông gồm: Tổng công ty Dịch vụ Viễn thông VNPT-VinaPhone; Viettel Hà Nội; Công ty Dịch vụ MobiFone Khu vực l - Công ty Cổ phần Viễn thông di động Vietnamobile; Công ty Cổ phần Viễn thông Đông Dương Telecom tạm ngừng cung cấp dịch vụ 02 chiều (bao gồm cả chiều gọi đi và chiều gọi đến) đối với các số điện thoại nhắn tin rác, cuộc gọi rác, quảng cáo rao vặt sai quy định.

Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội Hà Nội cũng đề nghị các doanh nghiệp viễn thông, khi khách hàng có thắc mắc khiếu nại thì doanh nghiệp hướng dẫn chủ thuê bao liên hệ với Phòng Văn hoá Thông tin quận Thanh Xuân hoặc Thanh tra Sở để xử lý theo quy định.

Tính từ đầu năm 2022 đến nay, Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội đã ban hành 28 văn bản đề nghị các doanh nghiệp tạm ngừng cung cấp dịch vụ đối với 882 số điện thoại thực hiện tin nhắn rác, gọi rác và quảng cáo rao vặt sai quy định. Sở này cho biết, trong thời gian tới sẽ phối hợp với quận, huyện, thị xã tăng cường công tác xử lý vi phạm đối với số điện thoại thực hiện tin nhắn rác, gọi rác và quảng cáo rao vặt sai quy định.