14:56 30/08/2011

Đề xuất mua 100 căn hộ làm nhà công vụ

Bảo Anh

Bộ Xây dựng vừa kiến nghị Chính phủ cho phép mua 100 căn hộ để làm nhà ở công vụ tại Hà Nội và Tp.HCM

Một khu nhà ở công vụ tại Hà Nội.
Một khu nhà ở công vụ tại Hà Nội.
Bộ Xây dựng vừa kiến nghị Chính phủ cho phép mua 100 căn hộ để làm nhà ở công vụ tại Hà Nội và Tp.HCM.

Trong công văn gửi Văn phòng Chính phủ ngày 29/8, Bộ Xây dựng nêu rõ,  hiện đề án xây dựng nhà công vụ đang được Bộ phối hợp với Văn phòng Chính phủ, UBND thành phố Hà Nội, Tp.HCM và các cơ quan liên quan nghiên cứu, xây dựng.

Đến nay, chính quyền cả hai thành phố trên đã giới thiệu địa điểm để Bộ Xây dựng nghiên cứu, lập dự án nhà ở công vụ nêu trên. Bộ Xây dựng kiến nghị Thủ tướng Chính phủ cho phép thực hiện dự án theo phương thức xã hội hóa (sử dụng quỹ đất tạo vốn mà không phải đầu tư bằng vốn ngân sách) để xây dựng nhà ở công vụ và sẽ báo cáo Thủ tướng Chính phủ cụ thể về vấn đề này trong thời gian tới.

Liên quan đến việc mua nhà ở để bố trí làm nhà ở công vụ cho các cơ quan Trung ương tại thành phố Hà Nội, Bộ Xây dựng cho rằng, để đáp ứng nhu cầu về nhà ở công vụ tại Hà Nội cho cán bộ lãnh đạo thuộc diện điều động, luân chuyển của các cơ quan Chính phủ, Bộ kiến nghị Thủ tướng giao cơ quan này chủ trì, Bộ Tài chính bố trí vốn để Bộ tổ chức mua 100 căn hộ (trước mắt chuẩn bị khoảng 20 căn hộ) để làm nhà ở công vụ.

Cũng theo Bộ Xây dựng, hiện việc quản lý quỹ nhà ở công vụ của Chính phủ đã được Văn phòng Chính phủ bàn giao cho Bộ Xây dựng tổ chức tiếp nhận, quản lý cho thuê và quản lý vận hành. Do vậy, sắp tới Bộ sẽ xây dựng quy chế quản lý, xác định đối tượng và điều kiện được ở nhà công vụ trình Thủ tướng  phê duyệt.