10:20 20/09/2022

Đề xuất tăng tiền đóng bảo hiểm y tế lên 50% cho hộ gia đình làm nông nghiệp

Nhật Dương

Bảo hiểm xã hội Việt Nam đề xuất nâng mức hỗ trợ đóng từ ngân sách nhà nước cho một số đối tượng tham gia như học sinh, sinh viên, hộ gia đình nông, lâm, ngư, diêm nghiệp có mức sống trung bình từ 30% lên 50% mức đóng bảo hiểm y tế...

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Ông Trần Quốc Túy, Phó Trưởng Ban Quản lý Thu- Sổ Thẻ, Bảo hiểm xã hội Việt Nam cho biết, cơ quan này đề xuất nâng từ 30% lên 50% mức đóng bảo hiểm y tế cho một số nhóm đối tượng khó khăn nhằm mở rộng diện bao phủ bảo hiểm y tế.

Theo ông Túy, thời gian qua, việc ngân sách nhà nước mua thẻ bảo hiểm y tế cho các nhóm đối tượng, trong đó có đồng bào dân tộc thiểu số sống ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, đã giúp họ được tiếp cận các dịch vụ chăm sóc sức khỏe hiện đại, giảm bớt gánh nặng về tài chính và góp phần tăng tỷ lệ bao phủ dân số tham gia bảo hiểm y tế.

Đến ngày 31/12/2021, số người tham gia bảo hiểm y tế là 88,837 triệu người, tăng 794.000 người (0,9%) so với năm 2020; đạt tỷ lệ khoảng 91,01% dân số tham gia bảo hiểm y tế.

Số liệu thống kê cho thấy, số người tham gia bảo hiểm y tế từ năm 2017 đến năm 2020 hằng năm đều tăng khoảng trên 2 triệu người, bình quân tăng khoảng 3% một năm.

Tuy nhiên, từ năm 2021 do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 và chính sách mua thẻ bảo hiểm y tế cho người dân sinh sống tại các xã khu vực III, II, I thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025 theo Quyết định số 861/QĐ-TTg và người dân sinh sống tại huyện nghèo, xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang, ven biển và hải đảo giai đoạn 2021-2025 theo Quyết định số 353 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ đã làm sụt giảm số người tham gia bảo hiểm y tế.

Trong số đó có khoảng 3,1 triệu người (khoảng 2,1 triệu người là đồng bào dân tộc thiểu số giảm) không được ngân sách nhà nước mua thẻ bảo hiểm y tế. Một số địa phương có số người tham gia bảo hiểm y tế giảm sâu như: Đắk Lắk giảm 225.500 người; Sóc Trăng giảm 309.500 người; Trà Vinh giảm 243.600 người; Sơn La giảm 180.000 đồng bào dân tộc thiểu số; Thanh Hóa giảm 183.300 đồng bào dân tộc thiểu số…

Trước thực tế này, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã có văn bản báo cáo Thủ tướng Chính phủ, Ủy Ban Dân tộc, Bộ Kế hoạch Đầu tư báo cáo Ban Cán sự Đảng Chính phủ tiếp tục có chính sách đóng, hỗ trợ mức đóng bảo hiểm y tế đối với người dân thoát khỏi huyện nghèo, xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang, ven biển và hải đảo giai đoạn 2021-2025 và người đồng bào dân tộc thiểu số thoát khỏi các xã khó khăn, đặc biệt khó khăn giai đoạn 2021-2025 nêu trên. Tính đến nay còn khoảng 2,65 triệu người trong số 3,1 triệu người nêu trên chưa được tham gia bảo hiểm y tế.

Bảo hiểm xã hội Việt Nam cũng đề xuất, kiến nghị với Chính phủ, các Bộ, ngành có liên quan rà soát và hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật về bảo hiểm y tế để ban hành, sửa đổi, bổ sung cho phù hợp.

Đáng chú ý, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đề xuất nâng mức hỗ trợ đóng từ ngân sách nhà nước cho một số người tham gia như học sinh, sinh viên, hộ gia đình nông, lâm, ngư, diêm nghiệp có mức sống trung bình từ 30% lên 50% mức đóng bảo hiểm y tế.

Ông Đào Việt Ánh, Phó Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam thừa nhận, Quyết định số 861/QĐ-TTg đã ảnh hưởng đến 3,1 triệu người, trong đó còn khoảng 2,65 triệu người chưa tham gia bảo hiểm y tế. Do đó, về lâu dài, cơ quan bảo hiểm xã hội đang đề xuất sửa luật.

Cơ quan này cũng chỉ đạo bảo hiểm xã hội các tỉnh báo cáo Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh để có chính sách hỗ trợ.

“Nhiều địa phương đã thực hiện hỗ trợ cho người dân đóng bảo hiểm y tế khi phải chuyển đổi khu vực bằng ngân sách địa phương. Chúng tôi cũng tiếp tục tuyên tuyền để người dân hiểu rõ hơn về chính sách này. Tuy nhiên, những đối tượng ở các khu vực đồng bào dân tộc thiểu số, bãi ngang, ven biển hải đảo còn tương đối khó khăn.

Nếu người dân phải tự đóng viện phí khi không may gặp bệnh nặng mà không có bảo hiểm y tế chi trả sẽ rất dễ dẫn đến câu chuyện nghèo đói”, ông Đào Việt Ánh nhấn mạnh.