06:00 30/03/2022

Đến giữa tháng 3, chi đầu tư phát triển mới đạt vỏn vẹn 9%

Ánh Tuyết -

Tính đến giữa tháng 3, chi cho đầu tư phát triển mới hoàn thành 9% dự toán năm. Giữa hai kỳ báo cáo, chi đầu tư phát triển chỉ nhích tăng vỏn vẹn 2,8 nghìn tỷ đồng...

Lũy kế từ đầu năm đến thời điểm 15/3, chi đầu tư phát triển mới đạt 47,4 nghìn tỷ đồng, bằng 9% dự toán, tăng 0,5% so với kỳ báo cáo trước đó.
Lũy kế từ đầu năm đến thời điểm 15/3, chi đầu tư phát triển mới đạt 47,4 nghìn tỷ đồng, bằng 9% dự toán, tăng 0,5% so với kỳ báo cáo trước đó.

Theo báo cáo về tình hình kinh tế xã hội tháng 3 và quý 1/2022 do Tổng cục Thống kê công bố ngày 29/3, thu ngân sách nhà nước từ đầu năm đến ngày 15/3 đạt 25,5% dự toán năm.

Chi ngân sách nhà nước đạt 15,6% dự toán năm, đảm bảo các nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, quản lý nhà nước, thanh toán các khoản nợ đến hạn cũng như chi trả kịp thời cho các đối tượng theo quy định.

Theo đó, tổng thu ngân sách nhà nước nửa đầu tháng 3 ước tính đạt 31,9 nghìn tỷ đồng. Lũy kế tổng thu ngân sách nhà nước từ đầu năm đến ngày 15/3 đạt 359,9 nghìn tỷ đồng, bằng 25,5% dự toán năm.

Cán cân thu - chi ngân sách nhà nước tính đến ngày 15/3/2022.
Cán cân thu - chi ngân sách nhà nước tính đến ngày 15/3/2022.

Cụ thể, thu nội địa trong nửa đầu tháng 3 đạt 18,7 nghìn tỷ đồng. Lũy kế đến ngày 15/3, đạt gần 289 nghìn tỷ đồng, bằng 24,6% dự toán năm.

Trong đó, thu từ khu vực doanh nghiệp nhà nước đạt 31,7 nghìn tỷ đồng, bằng 20,6% dự toán năm. Thu từ doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (không kể dầu thô) 47,5 nghìn tỷ đồng, bằng 23,1%. Thu thuế công, thương nghiệp và dịch vụ ngoài nhà nước 70,2 nghìn tỷ đồng, bằng 27,8%.

Thu thuế bảo vệ môi trường 11,7 nghìn tỷ đồng, bằng 19,7%.

Hai khoản thu nổi bật có tiến độ thu đạt khá so với dự toán gồm: thu thuế thu nhập cá nhân 38,6 nghìn tỷ đồng, bằng 32,7%; thu tiền sử dụng đất 41,2 nghìn tỷ đồng, bằng 30,5% dự toán năm.

Thu từ dầu thô trong 15 ngày đầu tháng 3 đạt 1.110 tỷ đồng; lũy kế đến ngày 15/3 đạt 10,7 nghìn tỷ đồng, hoàn thành 37,8% dự toán năm.

Thu cân đối ngân sách từ hoạt động xuất, nhập khẩu trong 15 ngày đầu tháng 3 đạt 12,1 nghìn tỷ đồng. Lũy kế đến ngày 15/3 đạt 60,3 nghìn tỷ đồng, bằng 30,3% dự toán năm.

Về phía chi, tổng chi ngân sách nhà nước trong 15 ngày đầu tháng 3 ước tính đạt 56,8 nghìn tỷ đồng.

Lũy kế từ đầu năm đến thời điểm 15/3, tổng chi ngân sách nhà nước đạt 278,8 nghìn tỷ đồng, bằng 15,6% dự toán năm. Trong đó, chi thường xuyên đạt 205 nghìn tỷ đồng, bằng 18,4%. Chi đầu tư phát triển 47,4 nghìn tỷ đồng, bằng 9%. Chi trả nợ lãi 26,2 nghìn tỷ đồng, bằng 25,3%.

So sánh giữa hai kỳ báo cáo về tình hình kinh tế xã hội gần đây nhất của Tổng cục Thống kê, thu ngân sách nhà nước nhích tăng hơn 36 nghìn tỷ đồng trong khi đó, chi ngân sách nhà nước tăng đến 50,6 nghìn tỷ đồng. Tuy nhiên, phần lớn dành cho chi thường xuyên (41,7 nghìn tỷ đồng), chi đầu tư phát triển chỉ tăng vỏn vẹn 2,8 nghìn tỷ đồng.

 

Như vậy, cân đối ngân sách trung ương và ngân sách các cấp địa phương được đảm bảo, ngân sách nhà nước thặng dư 81,1 nghìn tỷ đồng tính đến thời điểm ngày 15/3.

Được biết, năm 2022, dự toán thu ngân sách nhà nước là 1.411,7 nghìn tỷ đồng, đạt tỷ lệ huy động vào ngân sách nhà nước khoảng 15,1% GDP; từ thuế, phí khoảng 12,7% GDP.  Dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2022 là 1.784,6 nghìn tỷ đồng, tăng 4,5% so dự toán năm 2021.

Trong số đó, dự toán chi đầu tư phát triển là 526,1 nghìn tỷ đồng, chi thường xuyên là 1.112,2 nghìn tỷ đồng, chi trả nợ lãi 103,7 nghìn tỷ đồng, các khoản chi còn lại khác là 42,6 nghìn tỷ đồng.