13:00 28/07/2021

Điểm thi tốt nghiệp THPT và điểm học bạ lớp 12: Khoảng cách được thu hẹp

Thanh Xuân -

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa công bố báo cáo so sánh trung bình điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2021 và trung bình điểm học bạ lớp 12 theo từng môn của từng địa phương…

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Theo đó, về cơ bản trung bình điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021 và trung bình điểm học bạ lớp 12 theo từng môn học của các đia phương có sự tương đồng và khoảng cách được thu hẹp hơn so với năm 2020.

Nhiều môn ở nhiều tỉnh, thành phố có chênh lệch chỉ trên dưới 1 điểm. Điều đó cho thấy, việc dạy học và kiểm tra, đánh giá ở các trường phổ thông về cơ bản đáp ứng yêu cầu đánh giá đúng năng lực của học sinh, theo chuẩn kiến thức, kỹ năng của chương trình

Cụ thể, trung bình điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021 của hầu hết các môn thấp hơn trung bình điểm học bạ lớp 12. Riêng môn Giáo dục công dân có điểm trung bình thi tốt nghiệp cao hơn điểm trung bình học bạ lớp 12 ở hầu hết các tỉnh/thành phố.

Đối với các môn có kết quả thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021 còn thấp, như tiếng Anh, Lịch sử, mức chênh lệch giữa điểm học bạ và điểm thi có phần cao hơn các môn khác. Điều đó có nghĩa, việc dạy học và kiểm tra, đánh giá trong trường phổ thông chưa tương đồng với thi tốt nghiệp trung học phổ thông.

Qua đó thấy rằng, kết quả học tập môn tiếng Anh và môn Lịch sử của học sinh còn hạn chế; quá trình kiểm tra, đánh giá các môn này trong trường phổ thông có phần "rộng" hơn. Đây là lý do dẫn tới độ chênh giữa trung bình điểm học bạ lớp 12 và trung bình điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông môn tiếng Anh, Lịch sử cao hơn các môn khác.

Từ kết quả thi tốt nghiệp trung học phổ thông và đối sánh trung bình điểm thi với trung bình điểm học bạ lớp 12, nếu môn nào, ở tỉnh nào kết quả còn thấp và có sự chênh lệch lớn thì cần tiếp tục điều chỉnh việc dạy học để nâng cao chất lượng. Đồng thời, Sở Giáo dục và Đào tạo, các trường phổ thông trên địa bàn tỉnh đó cần điều chỉnh việc kiểm tra, đánh giá trong quá trình dạy học bảo đảm sát hơn với năng lực của học sinh.

Cụ thể điểm trung bình điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2021/trung bình điểm trung bình học bạ của thí sinh cả nước như sau:

Toán: 6.614/7.439 (chênh lệch: 0.825);

Ngữ văn: 6.470/7.130 (chênh lệch: 0.660);

Vật lý: 6.564/7.479 (chênh lệch: 0.915);

Hóa học: 6.628/7.498 (chênh lệch: 0.870);

Sinh học 5.514/7.584 (chênh lệch: 2.070);

Lịch sử: 4.971/7.659 (chênh lệch:2.689);

Địa lý: 6.594/7.854 (chênh lệch: 0.900);

Giáo dục công dân: 8.372/8.182 (chênh lệch: - 0.190);

Tiếng Anh: 5.842/7.089 (chênh lệch: 1.247).

Điểm trung bình điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2021/trung bình điểm trung bình học bạ của thí sinh Hà Nội như sau: Toán: 6.951/7.822 (chênh lệch 0.871); Ngữ văn: 6.787/7.448 (chênh lệch 0.66); Vật lý: 6.748/8.066 (chênh lệch 1.317); Hóa học: 6.292/8.049 (chênh lệch: 1.757); Sinh học: 5.033/8.217 (chênh lệch: 3.184); Lịch sử: 4.855/8.231 (chênh lệch: 3.376); Địa lý: 6.778/8.281 (chênh lệch: 1.503); Giáo dục công dân: 8.172/8.534 (chênh lệch 0.362); tiếng Anh: 6.447/7.676 (chênh lệch: 1.228).