21:00 30/09/2022

Điều động, bổ nhiệm Cục trưởng Cục Báo chí và Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử

Đỗ Phong -

Ông Lưu Đình Phúc được điều động và bổ nhiệm giữ chức Cục trưởng Cục Báo chí. Ông Lê Quang Tự Do được bổ nhiệm làm Cục trưởng Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử (Bộ Thông tin và Truyền thông)...

Bộ Thông tin và Truyền thông trao các quyết định điều động, bổ nhiệm cán bộ. (Ảnh: Lê Anh Dũng)
Bộ Thông tin và Truyền thông trao các quyết định điều động, bổ nhiệm cán bộ. (Ảnh: Lê Anh Dũng)

Ngày 30/9/2022, Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức hội nghị triển khai quyết định về công tác cán bộ; công bố 6 quyết định điều động, bổ nhiệm cán bộ tại Cục Báo chí; Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử; Thanh tra Bộ; Cục Chuyển đổi số quốc gia; Trung tâm Thông tin và Vụ Tổ chức cán bộ.

Theo đó, Bộ Thông tin và Truyền thông công bố Quyết định số 1819/QĐ-BTTTT ngày 30/9/2022 điều động và bổ nhiệm ông Lưu Đình Phúc, Cục trưởng Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử giữ chức Cục trưởng Cục Báo chí.

Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông trao Quyết định điều động, bổ nhiệm ông Lưu Đình Phúc giữ chức Cục trưởng Cục Báo chí. (Ảnh: Lê Anh Dũng).
Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông trao Quyết định điều động, bổ nhiệm ông Lưu Đình Phúc giữ chức Cục trưởng Cục Báo chí. (Ảnh: Lê Anh Dũng).

Ông Lưu Đình Phúc sinh năm 1975 đã từng đảm nhiệm chức vụ Cục trưởng Cục Báo trước khi được Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông điều động, bổ nhiệm giữ chức Cục trưởng Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử.

Trước đó, ngày 10/9/2022, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 1066/QĐ-TTg bổ nhiệm ông Nguyễn Thanh Lâm, Cục trưởng Cục Báo chí giữ chức Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông.

Kế nhiệm ông Lưu Đình Phúc giữ chức Cục trưởng Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử từ ngày 1/10/2022 là ông Lê Quang Tự Do, Phó Cục trưởng theo Quyết định số 1826 (ngày 30/9/2022) của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông.

Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông trao Quyết định bổ nhiệm ông Lê Quang Tự Do giữ chức Cục trưởng Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử. (Ảnh: Lê Anh Dũng).
Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông trao Quyết định bổ nhiệm ông Lê Quang Tự Do giữ chức Cục trưởng Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử. (Ảnh: Lê Anh Dũng).

Ông Lê Quang Tự Do sinh năm 1978, tốt nghiệp chuyên ngành điện tử viễn thông tại Đại học Bách Khoa Tp. Hồ Chí Minh và thạc sỹ báo chí tại Mỹ. Tháng 3/2016, ông được Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Cục trưởng Cục Phát thanh Truyền hình và Thông tin điện tử. Trước khi được bổ nhiệm làm Phó Cục trưởng, ông Lê Quang Tự Do là Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh.

Cùng với việc điều động, bổ nhiệm hai Cục trưởng, Bộ Thông tin và Truyền thông cũng công bố Quyết định số 1809/QĐ-BTTTT việc điều động và bổ nhiệm ông Đỗ Công Anh, Cục trưởng Cục Chuyển đổi số quốc gia giữ chức Giám đốc Trung tâm Thông tin của Bộ.

Quyết định số 1818/QĐ-BTTTT về việc điều động và bổ nhiệm ông Nguyễn Khắc Lịch, Phó Cục trưởng Cục An toàn thông tin giữ chức Cục trưởng Cục Chuyển đổi số quốc gia.

Bộ Thông tin và Truyền thông công bố Quyết định số 1828/QĐ-BTTTT điều động và bổ nhiệm ông Bùi Hoàng Phương, Chánh Thanh tra Bộ Thông tin và Truyền thông giữ chức Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ.

Ông Nguyễn Thành Chung, Phó chánh Thanh tra Bộ Thông tin và Truyền thông được giao phụ trách điều hành Thanh tra Bộ thay ông Bùi Hoàng Phương từ ngày 1/10.