19:36 07/04/2022

Độ phủ thông tin tín dụng Việt Nam đạt trên 48,6 triệu chủ thể, chiếm hơn 60% người trưởng thành

Vũ Phong -

Thời gian qua, CIC đã rất nỗ lực trong việc mở rộng và hoàn thiện Cơ sở dữ liệu thông tin tín dụng quốc gia cả về độ bao phủ và chiều sâu thông tin...

Trung tâm Thông tin tín dụng Quốc gia Việt Nam vừa tổ chức hội nghị triển khai Đề án phát trển Trung tâm Thông tin tín dụng Quốc gia Việt Nam (CIC) đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.

Số liệu được CIC công bố tại hội nghị cho biết, độ bao phủ thông tin tín dụng quốc gia đã đạt trên 48,6 triệu chủ thể thông tin (cả pháp nhân và thể nhân), vượt trên 60% người trưởng thành của Việt Nam. Chiều sâu thông tin tín dụng đã đạt điểm tối đa 8/8 theo các tiêu chí đánh giá của Nhóm Ngân hàng Thế giới từ năm 2020.

Theo ông Cao Văn Bình, Tổng giám đốc CIC, đây là kết quả rất tích cực của việc triển khai Đề án phát triển CIC giai đoạn 2015-2020, góp phần quan trọng nâng cao chỉ số tiếp cận tín dụng của Việt Nam trong những năm qua.

Bên cạnh đó, ông Bình cũng cho biết thêm, cùng với toàn ngành ngân hàng, CIC đã rất chủ động, tích cực tham gia hỗ trợ triển khai các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho người dân và doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19.

Trong đó, cơ quan này đã kịp thời điều chỉnh thông tin hỗ trợ khách hàng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 theo đề nghị của tổ chức tín dụng; giảm 50% giá dịch vụ thông tin tín dụng cho các tổ chức tín dụng với số tiền giảm trừ đạt hơn 440 tỷ đồng trong 2 năm 2020, 2021, góp phần giúp các tổ chức tín dụng có điều kiện giảm lãi suất cho vay đối với người dân, doanh nghiệp.

Ngoài ra, chất lượng sản phẩm, dịch vụ thông tin tín dụng của CIC liên tục được cải thiện. Hầu hết các mặt hoạt động của CIC đều được số hóa, điện tử hóa, có tính tự động cao và đảm bảo các quy định về an toàn, bảo mật thông tin khách hàng; hình thành mạng lưới đa kênh tới tất cả các tổ chức tín dụng (kể cả các tổ chức tài chính tiêu dùng, Quỹ tín dụng nhân dân, tổ chức tài chính vi mô), tạo thuận lợi cho các tổ chức tín dụng kịp thời báo cáo thông tin và tiếp cận sản phẩm dịch vụ của CIC phục vụ hoạt động kinh doanh.

Đánh giá cao kết quả đạt được của CIC, Thống đốc Nguyễn Thị Hồng cho rằng, với vai trò là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Ngân hàng Nhà nước, trong thời gian qua, CIC đã cơ bản thực hiện tốt nhiệm vụ thu thập, xử lý, phân tích, lưu trữ thông tin tín dụng, cung ứng sản phẩm dịch vụ thông tin tín dụng nhằm mục đích phòng ngừa rủi ro tín dụng và phục vụ yêu cầu quản lý nhà nước của Ngân hàng Nhà nước.

Tuy nhiên, trước những yêu cầu, đòi hỏi trong giai đoạn phát triển mới của ngành, Ngân hàng Nhà nước kỳ vọng thời gian tới, CIC sẽ tiếp tục mở rộng cơ sở dữ liệu thông tin tín dụng quốc gia, tăng độ bao phủ thông tin tín dụng và duy trì mức độ chiều sâu thông tin tín dụng, dần dần tiếp cận với các tiêu chuẩn của các Trung tâm Thông tin tín dụng hàng đầu khu vực và thế giới.

"CIC cần bổ sung thêm vào cơ sở dữ liệu thông tin tín dụng quốc gia các thông tin quan trọng như tài sản bảo đảm, người và dự án có liên quan trong hoạt động tín dụng…", Thống đốc Nguyễn Thị Hồng nhấn mạnh.