09:11 01/05/2022

Doanh nghiệp hàng không tiếp tục xin miễn, giảm 3 loại thuế năm 2022, Bộ Tài chính nói gì?

Ánh Tuyết -

Bộ Tài chính vừa phản hồi đề xuất của các hãng hàng không về việc miễn thuế thua nhập doanh nghiệp năm 2022, giảm thuế giá trị gia tăng (VAT) xuống 5% và giảm thuế nhập khẩu đối với nhiên liệu bay từ 7% xuống 0%...

Khó khăn kéo dài, một số hãng hàng không liên tục kiến nghị miễn và giảm các nghĩa vụ với ngân sách
Khó khăn kéo dài, một số hãng hàng không liên tục kiến nghị miễn và giảm các nghĩa vụ với ngân sách

Năm 2020 và 2021, các hãng hàng không vừa thua lỗ do đại dịch Covid-19 kéo dài, đầu năm 2022 đến nay, giá năng lượng và nguyên liệu cơ bản tăng mạnh nên vô cùng khó khăn.

Bởi vậy, một số hãng hàng không kiến nghị Bộ Tài chính miễn thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2022, giảm thuế giá trị gia tăng (VAT) xuống 5% và tiếp tục giảm mức thuế nhập khẩu đối với nhiên liệu bay từ 7% xuống còn 0%.

Trả lời các đề xuất này, mới đây, Bộ Tài chính cho biết, thời gian qua, để kịp thời hỗ trợ cho các ngành sản xuất trong nước nói chung, ngành hàng không nói riêng trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, bộ nghiên cứu, báo cáo cấp có thẩm quyền và ban hành theo thẩm quyền hàng loạt chính sách thuế, phí, lệ phí, tiền thuê đất để hỗ trợ người dân, doanh nghiệp, trong đó có doanh nghiệp ngành hàng không, nhằm tháo gỡ khó khăn và thúc đẩy sản xuất kinh doanh.

Năm 2020, tổng quy mô các giải pháp hỗ trợ là khoảng 129 nghìn tỷ đồng. Trong năm 2021, giá trị hỗ trợ với tổng quy mô khoảng 145 nghìn tỷ đồng, trong đó có một số giải pháp về miễn, giảm thuế lần đầu được áp dụng kể từ khi dịch Covid-19 xảy ra như giảm mức thuế VAT đối với hàng hóa, dịch vụ thuộc các ngành nghề chịu ảnh hưởng nặng nề bởi dịch Covid-19; miễn tiền chậm nộp thuế.

Riêng đối với ngành hàng không, Bộ Tài chính cho hay, bộ trình Chính phủ, trình Uỷ ban thường vụ Quốc hội ban hành 3 Nghị quyết gồm: Nghị quyết số 979/2020/UBTVQH14 ngày 27/7/2020 và Nghị quyết số 1148/2020/UBTVQH14 ngày 21/12/2020 và Nghị quyết số 13/2021/UBTVQH15 ngày 31/12/2021 quy định giảm 30% đến 50% mức thuế bảo vệ môi trường đối với nhiên liệu bay.

Đáng nói, năm 2022,  mức giảm thuế bảo vệ môi trường đối với nhiên liệu bay áp dụng lên đến 50%, cao hơn năm trước đó.

Bộ Tài chính khẳng định, ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 và sự tăng giá mặt hàng xăng, dầu gần đây tác động đến hầu hết các ngành, lĩnh vực sản xuất trong nước, không chỉ riêng ngành hàng không.

Năm 2022, nhằm tiếp tục hỗ trợ kịp thời để doanh nghiệp, người dân và nền kinh tế có thể sớm phục hồi sản xuất kinh doanh, Bộ Tài chính phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư và các bộ, ngành trình Chính phủ, trình Quốc hội thông qua Nghị quyết số 43/2022/QH15 về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội và Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 30/1/2022 của Chính phủ về Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội và triển khai Nghị quyết số 43/2022/QH15 của Quốc hội.

Trong đó tiếp tục thực hiện các giải pháp giãn, giảm một số khoản thuế, phí, lệ phí và tiền thuê đất với quy mô khoảng 223 nghìn tỷ đồng.

 

“Như vậy, so với nhiều ngành sản xuất khác thì đối với ngành hàng không bên cạnh được hưởng lợi từ những chính sách hỗ trợ về thuế, phí, lệ phí chung còn được áp dụng chính sách hỗ trợ về giảm mức thuế bảo vệ môi trường đối với nhiên liệu bay ngay từ khi thời điểm dịch bệnh Covid-19 bùng phát”, Bộ Tài chính cho biết.

Bộ cũng cho hay, trong bối cảnh cân đối ngân sách nhà nước còn khó khăn nhưng vẫn phải đảm bảo nhiều nhiệm vụ chi quan trọng, việc đặt vấn đề bổ sung thêm các giải pháp để hỗ trợ cho ngành hàng không cần được cân nhắc, tính toán cẩn trọng, đảm bảo hài hòa lợi ích của doanh nghiệp, nhà nước.

Bộ Tài chính thông tin thêm, hiện nay, theo quy định tại Nghị định số 57/2020/NĐ-CP ngày 25/5/2020 của Chính phủ quy định mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi (MFN) đối với mặt hàng xăng nhiên liệu bay là 7%.

Nhiên liệu bay nhập khẩu từ một số quốc gia có ký kết Hiệp định thương mại tự do (FTA) với Việt Nam là thành viên được áp dụng mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi thấp hơn chỉ 5% trên cơ sở nguyên tắc có đi có lại, ví dụ như theo Hiệp định thương mại hàng hóa ASEAN, Hiệp định ASEAN - Trung Quốc.

Bên cạnh đó, chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế VAT đang được quy định tại Luật thuế Thu nhập doanh nghiệp và Luật thuế VAT.

“Do đó, kiến nghị giảm thuế suất thuế VAT từ 10% xuống mức 5% và miễn thuế thu nhập doanh nghiệp cho các doanh nghiệp hàng không thuộc thẩm quyền quyết định của Quốc hội”, Bộ Tài chính khẳng định.

Riêng đối với thuế VAT, hiện nay các doanh nghiệp hàng không cũng đang được hưởng lợi từ chính sách giảm 2% mức thuế suất thuế VAT quy định tại Nghị quyết số 43/2022/QH15 nêu trên.

Ngoài ra, thực hiện Nghị quyết số 11/NQ-CP, Bộ Tài chính trình Chính phủ dự thảo Nghị định gia hạn thời hạn nộp thuế, tiền thuê đất cho một số đối tượng, trong đó có ngành hàng không.

Trước đó, một số hãng hàng không từng kiến nghị Bộ Tài chính miễn thuế bảo vệ môi trường với nhiên liêu bay về mức 1.000 đồng/lít hoặc miễn 100%, áp dụng đến hết năm 2022 cũng được Bộ Tài chính phản hồi rằng, ngoài chính sách giảm thuế, phí, lệ phí chung, ngành hàng không còn được hưởng thêm một số chính sách hỗ trợ riêng. Vì vậy, trong bối cảnh khó khăn chung, các doanh nghiệp cũng cần có sự chia sẻ nhất định với nhà nước.